SYS เปิดตัว เหล็กเอชบีม “Green Steel Series” เหล็กรักษ์โลก รายแรกของไทย ตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว


SYS เปิดตัว เหล็กเอชบีม “Green Steel Series” เหล็กรักษ์โลก รายแรกของไทย  ตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว

SYSเผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ “Green Steel Series”ครั้งแรกของอุตสาหกรรมเหล็กในไทย กับเหล็กเอชบีม ที่มีการชดเชยการใช้พลังงาน ด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนลูกค้ากลุ่ม Green Construction

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การก่อสร้างต่างมุ่งไปที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ที่รัฐบาลไทยชูขึ้นมาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขับเคลื่อนประเทศ

“SYS ไม่เพียงแต่ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆเท่านั้น แต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

ล่าสุด SYS ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่อุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Green Steel Series”เหล็กเอชบีม  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชดเชยการใช้พลังงาน ด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานชีวมวล เป็นรายแรกในประเทศไทย  โดยจะส่งมอบให้กับลูกค้ารายแรก คือ บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 227 MT ซึ่งได้รับการสนับสนุนการใช้พลังงานชีวมวลจาก บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด

นายธรรมนูญ นารินทร์  Chonburi Plant Manager และ GPX Project Manager บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STP&Iเปิดเผยว่า STP&I มีนโยบายและความมุ่งมั่นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปรับเปลี่ยนสู่ Green Construction เต็มรูปแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กเอชบีม Green Steel Series จาก SYS นั้น นอกจากจะสามารถตอบโจทย์งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทที่มีเป้าหมายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ประหยัดทรัพยากรตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว ยังเชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานด้วย โดยเหล็กเอชบีม Green Steel Series จาก SYS ล็อตแรกที่ได้รับมานั้น จะนำไปใช้สำหรับโครงการ Golden Pass LNG Export Project ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสในการรับงาน Green Construction อื่นๆในอนาคตอีกด้วย

ด้าน มร.ทาเคโอะ คาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด หรือMitsuiกล่าวว่า Mitsui เป็นบริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่นรายแรก ที่ประกาศนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการชดเชยไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกชีวมวลในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายสร้าง Green Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly society) ให้เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการนำเสนอพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การออกประกาศนียบัตรรับรอง International Renewable Energy Certification (I-REC) เพื่อแสดงถึงปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่วัดเป็นหน่วยเมกะวัตต์ ชั่วโมง (MWh) เทียบเคียงกับปริมาณไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานฟอสซิล ซึ่งการซื้อขายใบรับรอง I-REC นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้และการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

Mitsui ได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Steel Series ของ SYS ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดย Mitsui ได้ออกประกาศนียบัตรรับรอง I-REC สำหรับเหล็กเอชบีม Green Steel Series ของ SYS ล็อตแรก และ SYS ได้ส่งมอบให้กับ STP&I ซึ่งประกาศนียบัตรรับรอง I-REC ดังกล่าวเพื่อชดเชยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตเอชบีมล็อตนี้ และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ Mitsui ได้ลงทุนโครงการนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ต้องการเหล็กที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“รัฐบาลไทยและทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญกับเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ผมในฐานะตัวแทนของSYS รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการวางโครงสร้าง ซึ่งหากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกร่วมกัน เชื่อว่าจะทำให้เกิด Green Ecosystem พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างแน่นอน” นายพงษ์ศักดิ์  กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อ SYS:
โทร. 0-2586-7777
เว็บไซต์www.syssteel.comคลิก https://bit.ly/3tXU1k7
Facebook: @syssteel / Line OA: @syssteel หรือ สแกน QR Code

 

 

 

#SYS#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#เหล็กไทยหัวใจกรีน#เหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save