PEA จับมือ บางจาก พัฒนาพลังงานสะอาด เตรียมความพร้อมลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือ บางจาก เตรียมความพร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดย PEA มีแผนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท บางจากฯ ในทุกๆ 100 กิโลเมตร ตามถนนสายหลักของประเทศไทยรวม…

จับตาเทรนด์พลังงานไทย ปี 2019

จากข่าวสารด้านพลังงานในปี 2561 ที่ผ่านมา ก็พอจะทำให้เห็นภาพทิศทางของพลังงานไทยได้ว่าจะมีแนวโน้มไปทางใด ด้วยกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พุ่งแรงน่าน่าดีใจ ทำให้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เรามาดูกันว่า ในปีพ.ศ. 2562 เทรนด์ใหญ่ๆ อะไรบ้าง ที่น่าจับตามอง