กฟผ. จัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ผนึกกำลังร่วมภาคีฯ ร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

8 ตุลาคม 2563 –  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย Nationally Determined…

Dow เปิดตัวเป้าใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก หยุดขยะพลาสติก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อยอดเป้าหมายความยั่งยืน

กรุงเทพฯ – บริษัท ดาว (Dow) ประกาศความมุ่งมั่นใหม่ ต่อยอดจากเป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 เน้นแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และขยะพลาสติก มุ่งสู่การเป็นบริษัทด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science)…

“We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ปลูกไม้ยืนต้นดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ประกาศร่วมมือปลุกไม้ยืนต้น เพื่อความยั่งยืน ชี้เป้าวาระสำคัญของโลก ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของโลก ด้านเครือซีพีรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ…