“Save the Ocean” ปรับพฤติกรรมง่ายๆ ช่วยปกป้องฟื้นฟูมหาสมุทร

มหาสมุทรผืนน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก (71%) เป็นที่อยู่อาศัยพึงพิงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สำคัญ มหาสมุทรช่วยควบคุมสภาพอากาศ ช่วยสร้างออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณออกซิเจนทั้งหมด และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันมหาสมุทรกำลังเผชิญกับวิกฤต ระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะ หรือ “ขยะทะเล”…

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ มูลนิธิแจนแอนด์ออสก้า ลงพื้นที่จังหวัดระนอง สอนคัดแยกขยะรีไซเคิลแก่น้อง ๆ และชาวเลมอแกน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ มูลนิธิแจนแอนด์ออสก้า ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง ซึ่งมีเด็ก ๆ กว่า 50 คน โดยเกาะเหลาแห่งนี้เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ มีชุมชนชาวมอแกนอาศัยอยู่กว่า 200 คน…

โครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดขยะพิษสู่ท้องทะเล

โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ อาสาเป็นกระบอกเสียง ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบนิเวศทางทะเลและช่วยกันลดขยะพิษที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเล โดยเปิดตัวโครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ด้วยการลุยเดี่ยวท้าทายตนเอง “ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม…