“Save the Ocean” ปรับพฤติกรรมง่ายๆ ช่วยปกป้องฟื้นฟูมหาสมุทร

มหาสมุทรผืนน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก (71%) เป็นที่อยู่อาศัยพึงพิงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สำคัญ มหาสมุทรช่วยควบคุมสภาพอากาศ ช่วยสร้างออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณออกซิเจนทั้งหมด และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันมหาสมุทรกำลังเผชิญกับวิกฤต ระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะ หรือ “ขยะทะเล”…

“ซีพี ออลล์” จับมือ 54 โรงเรียน CONNEXT ED ลุยโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ร่วมลดขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ก่อนขยายผลสู่โรงเรียน 392 แห่ง

“ซีพี ออลล์” ร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างจริงจัง เซ็น MOU โรงเรียน CONNEXT ED นำร่อง 54 โรงเรียน ต่อยอดโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” โครงการปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ร่วมลดปริมาณขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะจาก…

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง แม็คโคร และผู้ผลิตถุงขยะแชมเปี้ยน จัดโครงการ “แยกขยะ = ลดขยะ” ตั้ง 14 จุดบริจาคขวดพลาสติกส่ง Upcycled วัดจากแดง

ปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกและขาดระเบียบวินัยในการทิ้งขยะหรือไม่มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดังนั้นความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักถึงผบกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนจึงต้องผลักดันให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง

ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ และยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะมากถึง 27.4 ล้านตัน เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี…