PEA จับมือ กนอ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

9 พฤศจิกายน 2563 – นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจพลังงานด้วยระบบดิจิทัลหนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม…

กนอ. ปลื้ม 34 นิคมฯ ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งเป้า 5 ปี มีนิคมฯ ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 5 แห่งทั่วประเทศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลการตรวจประเมินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้กับ ผู้ผ่านเกณฑ์ภายในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” ทุกนิคมฯ มีส่วนร่วมพัฒนาเมืองฯ ผ่าน 5 มิติ 22…

กนอ. ลงนามร่วมมือ เอเชีย คลีนฯ เร่งพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ให้เป็นโรงงานรักษาสิ่งแวดล้อม รองรับการลงทุนต่างชาติพื้นที่ EEC

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งเครื่องพัฒนา ‘นิคมฯ เอเชีย คลีน ชลบุรี’ ชูพื้นที่รองรับความต้องการขยายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติในจังหวัดชลบุรี สนับสนุนการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564

กนอ. จับมือ JICA-ชิชิบุ เคมิคัล พัฒนานวัตกรรมรับมือน้ำท่วมป้องกันพื้นที่อุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ผนึกกำลัง JICA ร่วมกับบริษัท ชิชิบุ เคมิคัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น พัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน เดินหน้าเปิดโครงการสาธิตนำร่องเพื่อการวิจับก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำฝนใต้ดินด้วยโครงสร้างวัสดุพลาสติก (Plastic Rainwater Storage…

เอสซีจี ร่วมกับ กนอ. จับมือ 34 พันธมิตร ผนึกกำลังจิตอาสากว่า 4,500 คน เก็บขยะชายหาด จ.ระยอง ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 มุ่งแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

เอสซีจี โดยธุรกิจเคมิคอลส์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน 34 องค์กร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 หรือ International Coastal Cleanup…

เอสซีจี จับมือ กนอ. สานโครงการ “Eco World Class with Circular Economy Concept”

เอสซีจี ผนึก กนอ. ลงนามความร่วมมือโครงการ “Eco World Class with Circular Economy Concept” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมรับบริหารจัดการ Industrial Waste ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในอาเซียน…