INTERMACH 2021 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรครั้งยิ่งใหญ่งานแรกของปี ควบคู่กับงาน SUBCON Thailand 2021

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก ส่งอินเตอร์แมค 2021 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่งานแรกของปี รับชีวิตปกติบทต่อไป (NEXT NORMAL) ลั่นปีนี้พร้อมจัดงานในรูปแบบไฮบริด ชูไฮไลท์พาวิเลียนเสมือนจริง ดึงผู้ร่วมงานทั้งในและต่างประเทศร่วมงาน พร้อมช่วยผู้ประกอบการลุยฝ่าวิกฤต