Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้ – 4 GURU ด้านสิ่งแวดล้อมแนะแนวทางรักษ์โลก เริ่มต้นใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังวิกฤตโควิด-19

งานเสวนาดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้” ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้เชิญกูรูดังด้านสิ่งแวดล้อมมาแนะแนวทางรักษ์โลกหลังวิกฤตโควิด-19 ชวนทุกภาคส่วนหันมาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ย้ำธุรกิจหรือองค์กรที่ยั่งยืนต้องมีความสมดุลของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม…