GCL System นำพลังงานสะอาดมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มาร่วมแบ่งปันความสำเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง…

จุดพักรถ Shuttle Bus พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมจุดชาร์จแบตมือถือ ที่แรกในกรุงเทพฯ

T77 Community ต้นแบบชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ กับ Bangkok’s First Solar Bus Stop with Wireless Charger จุดพักรถพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมจุดชาร์จมือถือที่แรกในกรุงเทพฯ ที่พร้อมให้คุณชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ทั้งแบบไร้สาย และเชื่อมต่อผ่าน USB…

บีซีพีจี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “A Beginner’s Guide to Solar Power System” ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องโซลาร์เซลล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “A Beginner’s Guide to Solar Power System” ภายใต้โครงการ “Circular…

Sun Share Project โซลาร์รูฟ ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านผ่านระบบ Blockchain

การส่งเสริมระบบโซลาร์รูฟ (Solar Roof) กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เพราะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่มีความคุ้มทุน และระยะยาว เพราะสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือน เป็นการทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารและบ้านเรือน เปลี่ยนมาใช้โซลาร์รูฟมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งหันมาให้ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์ในโครงการด้วยเช่นกัน