PEA จับมือ บางจาก พัฒนาพลังงานสะอาด เตรียมความพร้อมลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือ บางจาก เตรียมความพร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดย PEA มีแผนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท บางจากฯ ในทุกๆ 100 กิโลเมตร ตามถนนสายหลักของประเทศไทยรวม…

สนพ. เลิกหนุนลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV

สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย