GE ลงนามให้บริการซ่อมบำรุงกังหันก๊าซกับบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค (General Electric:GE) ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานและการส่งกำลัง ลงนามสัญญาบริการซ่อมบำรุงกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการบำรุงรักษากังหันก๊าซ Aeroderivative รุ่น LM6000…

GE ลงทุน 60 ล้านเหรียญฯ สร้างศูนย์วิศวกรรมซ่อมบำรุงและพัฒนากังหันก๊าซ รุ่น HA ระดับโลกแห่งใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์

จีอี (NYSE: GE) ประกาศการลงทุนจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 10 ปีข้างหน้านี้เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระดับโลกที่มีอยู่เดิมในสิงคโปร์ โดยสร้างศูนย์วิศวกรรมซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องกังหันก๊าซรุ่น HA ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ การประกาศครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะลงทุนเกี่ยวกับก๊าซอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพลังงานแบบผสมผสาน