PEA จับมือ บางจาก พัฒนาพลังงานสะอาด เตรียมความพร้อมลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือ บางจาก เตรียมความพร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดย PEA มีแผนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท บางจากฯ ในทุกๆ 100 กิโลเมตร ตามถนนสายหลักของประเทศไทยรวม…