Taiwan Excellence อิงกระแสโลก เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


จากสถิติแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกใช้หลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งกว่า 370 พันล้านหลอดต่อปี ขยะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเป็นหนึ่งในมลพิษร้ายแรงและเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากตระหนักถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระมัดระวังไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการใช้วัสดุรีไซเคิล กลายเป็นเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันในครัวเรือนเช่นกัน

จากผลการรายงานของ Kantar Consumer Index report (Who Cares, Who Does) พบว่า ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งตระหนักถึงระบบความยั่งยืน (sustainability) หรือเริ่มลดขยะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างจริงจัง จากการรายงานของ Purpose in Asia ได้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค 75% ตัดสินใจซื้อสินค้าจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จากเทรนด์ที่เคยเรียกกันว่า “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ได้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รัฐบาลไต้หวันได้ยึดถือ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “อากาศบริสุทธิ์” “การปรับปรุงคุณภาพน้ำ” และ “การห่วงใยโลก” เป็นประเด็นหลักในการบริหารงาน บูรณาการผ่านการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยหวังว่าจะบรรลุเป้าหมาย ความยั่งยืน และลดขยะเป็นศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล บริษัทต่างๆ ในไต้หวันได้พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว

การรีไซเคิล และแปรรูปวัสดุ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการนำขยะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดย สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) เชิญแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence 4 แบรนด์ ได้แก่ Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials, Ju-Tian Cleantech Co., Ltd., Jun Yoo Ltd., และ Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd., มาแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวคิด และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต ในงานแถลงข่าวออนไลน์ Taiwan Excellence Eco-friendly Lifestyle

Kai Suh Suh (KSS)

Kai Suh Suh (KSS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ค. 2512 เป็นบริษัทข้ามชาติใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์สายไฟ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจำหน่ายไป 126 ประเทศ และมีลูกค้ามากว่า 40,000 ราย ทำให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำของโลก

ด้วยเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา “การปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลาสติก และอัพเกรดการใช้งาน” KSS ได้ก้าวข้ามสิ่งเดิมๆ ของการใช้ “ตีนตุ๊กแก” มาใช้กับซิปไทด์ (zip ties) ผสานนวัตกรรมของซิปไทด์และตอขอที่สามารถหมุนได้ 360 องศา เหนือชั้นกว่าในโครงสร้าง และการใช้งานของซิปไทด์แบบดั้งเดิม โดยเพิ่มชิ้นส่วนหัวที่

พับเก็บได้ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และสามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น ใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐาน UL (UL คือ องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการตรวจสอบและการรับรองในมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นที่ ประเทศ สหรัฐ อเมริกา เมื่อปี 2437) ไม่มีสารโลหะหนัก และพลาสติไซเซอร์ ตรงตามเกรดอาหารของ FDA ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับมนุษย์

Jun Yoo

Jun Yoo ผู้ผลิตภาชนะกระดาษมา 22 ปี โดยนาย Mao-Hsiung Chen กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง Jun Yoo ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ และคุณภาพสูงจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาชนะกระดาษย่อยสลายได้ 100% ของ Jun Yoo ได้รับการรับรองด้านการย่อยสลายทางชีวภาพจาก US BPI และ EN DIN CERTCO ตั้งแต่ขั้นตอนการควบคุมดูแลวัสดุ การลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบกระดาษย่อยสลายได้ PLA เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% โดยไม่มีเบสของปิโตรเลียม และโพลิเมอร์ใดๆ ผสมเข้าไป มีเพียงแป้งข้าวโพดที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากพลาสติไซเซอร์ กระดาษคงสีธรรมชาติตามเกรดกระดาษสำหรับอาหาร ไม่มีมลพิษเคมี หลีกเลี่ยงการฟอกสีเทียม โดยใช้หมึกพิมพ์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ Flexo

Ju-Tian

Ju-Tian เริ่มต้นจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ตั้งแต่ปี 2550 Chien-Chung Huang ผู้ก่อตั้ง Ju-Tian มุ่งมั่นในการวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ โดยคำนึงถึงแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายการลดขยะอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์

เพื่อตระหนักถึงวิถีชีวิตการลดพลาสติก Ju-Tian ได้เปิดตัว “หลอดชานอ้อย” เป็นครั้งแรก ในปี 2560 ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน นับเป็นจุดเริ่มต้นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ และยังคงพัฒนาจำนวนวัสดุเส้นใย

เหลือใช้จากพืช เช่น กากกาแฟ ผงไม้ไผ่ กากชา เปลือกข้าว และแม้แต่กากองุ่นที่เหลือใช้จากการผลิตไวน์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบหลอด กลับคืนสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คน ผลการทดลองในสภาพแวดล้อมเฉพาะยืนยันว่า หลอดชานอ้อย สามารถย่อยสลายได้มากกว่า 90% ภายในครึ่งปี และได้รับรางวัล Taiwan Green Mark

Lung Meng

Lung Meng ลงทุนทั้งแรงงาน ทรัพยากรจำนวนมาก และประสบความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วนมาตั้งแต่ปี 2533 หลังจากนั้น 10 ปี Lung Meng ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต “วัสดุคอมโพสิตกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีฟังก์ชันคล้ายกับกระดาษเยื่อไม้ โดยใช้ผงแร่อนินทรีย์ (ผงหิน) จำนวนมาก และเรซินเล็กน้อย ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก

ในกระบวนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมที่ผลิตจากเยื่อไม้ ไม่เพียงแต่ต้องโค่นต้นไม้จำนวนมากแล้ว ยังมีน้ำเสียจากการฟอกเยื่อไม้ที่ก่อมลพิษทางทะเลอย่างร้ายแรงอีกด้วย คุณสมบัติสำคัญที่สุดของกระดาษหิน คือ กระบวนการผลิตที่ไม่ต้องตัดต้นไม้และฟอกสีเลย ใช้เพียงน้ำจำนวนหนึ่ง ไม่ใช้กรดและเบสรุนแรง ไม่ปล่อยก๊าซเสีย ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตราย อีกทั้ง คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในการกันน้ำ ป้องกันการแข็งตัว ทนต่อการฉีกขาด สัมผัสนุ่ม และยากต่อการโดนทำลายจากแมลง เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ Lung Meng สามารถใช้อย่างแพร่หลาย ในการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร และชีวิตประจำวัน

Taiwan Excellence เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดย กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2536 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลใน 4 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาและวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวันและมี “คุณค่าเชิงนวัตกรรม” Taiwan Excellence เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีนวัตกรรมจะช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขี้นและสามารถเข้าถึงชีวิตของผู้คนตลอดไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taiwan Excellence และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.taiwanexcellence.org/en


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save