ไทยออยล์ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาลใน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


“ไทยออยล์” ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน และบ้านหนองไทร ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำผลประหยัดไปพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนกับทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่าบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทยออยล์ทางด้านวิศวกรรมและพลังงานมาเชื่อมโยงสู่การช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า เพื่อนำผลประหยัดไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 255 กิโลวัตต์

ล่าสุด ไทยออยล์ได้ทำพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาวังหินและบ้านหนองไทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 72 กิโลวัตต์ ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารวม 455,000 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 46.4 ตันต่อปี โดยโรงพยาบาลได้นำผลประหยัดจากการติดตั้งระบบฯ ไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม กล่าวขอบคุณไทยออยล์ ที่เข้ามาสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำผลประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลเข้าถึงพลังงานทางเลือก ขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลพนัสนิคม ถือเป็นศูนย์กลางการให้บริการกับประชาชนโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคที่ซับซ้อนมากมารักษาที่โรงพยาบาลฯ ผลจากโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยออยล์จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับโครงการ “Sustainable Energy for Healthcare & Education

“ไทยออยล์” ได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแล้ว จำนวน 7 โครงการฯ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 255 กิโลวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 265 ตันต่อปี ช่วยสร้างผลประหยัดให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนรวม 1.4 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ทางโรงพยาบาลและโรงเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เช่น โครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์และศูนย์ซ่อมบำรุงดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานของโรงพยาบาลเกาะสีชัง เพิ่มขีดความสามารถงานบริการทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วยยาเสพติดให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตลอดจนสร้างความเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าและสามารถเก็บรักษาวัคซีน เซรุ่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากเปิดโอกาสการเข้าถึงการใช้พลังงานทางเลือกให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนต่างๆ แล้ว ทางไทยออยล์ยังส่งมอบความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ ซึ่งจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลและโรงเรียนสามารถดูแลและบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เอง และยังสามารถนำองค์ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และนำผลประหยัดค่าไฟฟ้ามาดำเนินโครงการต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน

“ไทยออยล์” ยังคงเดินหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานทางเลือกให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนที่มีความต้องการ และต้องการความช่วยเหลือต่อไป ตอกย้ำพันธกิจ “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ที่ต้องการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังอย่างยั่งยืน


ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save