TICTA2023 มอบรางวัลสุดยอดผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย พร้อมโชว์ศักยภาพในเวที Asia Pacific ICT Alliance Awards HONGKONG 2023


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ประกาศรางวัลเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023  มอบรางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล และรองชนะเลิศ 14 รางวัล โชว์ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก ในเวที Asia Pacific ICT Alliance Awards  HONGKONG 2023  (APICTA) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม ณ ฮ่องกง

บุญรักษ์  สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ประธานในพิธี  เปิดเผยว่า โครงการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาครัฐ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546  เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance Awards HONGKONG 2023 (APICTA) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม ณ ฮ่องกง ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย รวมถึงการขยายตลาดเครือข่ายทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย

สำหรับงานTICTA2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology” โดยโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมสมัครมากที่สุดจำนวน 201 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 12 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 14        ผลงาน  อีกทั้งยังได้รับสนับสนุนจากผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ในดำเนินโครงการ Thailand ICT        Awards ในปีนี้  แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

“โครงการ Thailand ICT Awards  จะเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาผลงานจาก ความรู้ และปัญหาที่พบ ในรูปของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยกันสนับสนุนผลงานมีการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน เพื่อต่อยอดผลงานระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง” บุญรักษ์ กล่าว

โฉมหน้าทีมชนะเลิศจาก 8 หมวดรางวัล
โฉมหน้าทีมชนะเลิศจาก 8 หมวดรางวัล โดยปีนี้หมวด Student Project มีผลงานจากเด็กนักเรียนที่น่าสนใจหลายผลงาน

สำหรับผลการประกวด Thailand ICT Awards 2023 มีดังนี้                 

 1. หมวด Consumer
 • รางวัลรองชนะเลิศ บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด ชื่อผลงาน TripNiceDay
 1. หมวด Inclusion and Community Services
 • รางวัลชนะเลิศ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ชื่อผลงาน DIETZ, seamless telemedicine for hospitals.
 • รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน BiTNet ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนด้วยภาพถ่ายอัลตราซาวน์
 1. หมวด Business Services

สาขาย่อย Marketing Solutions

 • รางวัลชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot
 • รางวัลรองชนะเลิศ SABLE Co., Ltd. ชื่อผลงาน SABLE: AI Ads Automation

สาขาย่อย Professional Services Solutions

 • รางวัลชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker

สาขาย่อย ICT Services Solutions

 • รางวัลชนะเลิศ Blendata Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blendata Enterprise
 • รางวัลรองชนะเลิศ InDistinct Co., LTd. ชื่อผลงาน Your ID , automate digital id ekyc
 1. หมวด Public Sector and Government

สาขาย่อย Government & Citizen Services                   

 • รางวัลชนะเลิศ Betimes Solutions Co., Ltd. ชื่อผลงาน Police Online
 • รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) ชื่อผลงาน Health Link

สาขาย่อย Digital Government

 • รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อผลงาน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Document System (E-DOCs )
 1. หมวด Student Project

สาขาย่อย Junior Student

 • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน Bok Box
 • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring)
 • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time
ธีรัช ธาตวากร และสิระธีร์  อิสระพงศ์ภักดี
ธีรัช ธาตวากร และสิระธีร์  อิสระพงศ์ภักดี  ชั้นม.1 จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เจ้าของผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time  รับรางวัลรองชนะเลิศ

สาขาย่อย Senior Student                    

 • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction
 • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน FitnessForge
 • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence)

สาขาย่อย Tertiary Student                 

 • รางวัลรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน Sign Sense
 1. หมวดCross Category: Research and Development
 • รางวัลชนะเลิศ Blue Oak Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blue Oak Vibration-Based Home Health Hub
 • รางวัลรองชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker
 1. Cross Category: Start Up
 • รางวัลชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot
 • รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO
 1. Technology Award: Artificial Intelligence
 • รางวัลชนะเลิศ H Lab Co., Ltd. ชื่อผลงาน CORTEX SHIFT by H Lab
 1. Technology Award: Big Data Analytics        
 • รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO
 1. Technology Award: Internet of Things
 • รางวัลชนะเลิศ One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution
โฉมหน้าทีมรองชนะเลิศ
โฉมหน้าทีมรองชนะเลิศที่มีผลงานน่าสนใจไม่แพ้กัน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save