BAFS ประกาศผลการดำเนินงานปี 2566 พร้อมลงทุนต่อเนื่อง เดินเกมรุกธุรกิจพลังงานทดแทนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


BAFS ประกาศผลการดำเนินงาน BAFS GROUP ไตรมาส 4/2566 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ทั้งปีรวม 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 138 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าลงทุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน และขยายโครงการท่อขนส่งน้ำมัน เสริมแกร่งความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล 

.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินการของ BAFS GROUP ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการไตรมาส 4/2566 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาส ของปี 2565 จากนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมตลอดทั้งปีจำนวนกว่า 28 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปีก่อน และจากปริมาณขนส่งน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ของโครงการระบบท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ (NFPT) ที่เติบโตขึ้นมากกว่า 100% จากการทำธุรกิจเชิงรุก รวมทั้งจากการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม BAFS GROUP มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 4/2566 ลดลง 29% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินกิจการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Airport Concession Fee: ACF) สำหรับต้นทุนทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของตลาดเงินโดยรวม นอกจากนี้ในไตรมาส 4/2566 BAFS GROUP ได้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 45.4 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนรวมจำนวน 33.6 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งจำนวน 15 ล้านบาท รวมถึงมีการตัดจำหน่ายผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (DTA) ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จำนวน 65 ล้านบาทด้วย ส่งผลให้ในไตรมาส 4/2566 BAFS GROUP มีขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 197.7 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมผลประกอบการในปี 2566 ของ BAFS GROUP มีรายได้รวม 3,074 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อน มีขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 138 ล้านบาท ลดลง 51% จากปีก่อน

น้ำมัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากอัตราความสามารถในการทำกำไร (EBITDA Margin) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565

BAFS GROUP ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการพลังงาน และสร้างสมดุลในโครงสร้างธุรกิจ เดินเกมรุกขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน ตลอดจนมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero target) โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้น ภายใต้ชื่อ BX Global Invest Pte ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท BAFS X Mongolia LLC ในประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ ยังร่วมลงทุนในโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ในสัดส่วนการถือหุ้น 30% กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปี 2569

พลังงานทดแทน

BAFS GROUP มุ่งพัฒนาธุรกิจบริการพลังงาน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งน้ำมันไปยังภูมิภาค ด้วยธุรกิจระบบท่อขนส่งน้ำมันภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ และช่วยลดการกระจายต้นทุนด้านพลังงานสู่ผู้บริโภคจากการขนส่งน้ำมัน อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งแต่บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ (FPT) เริ่มดำเนินการให้บริการน้ำมันผ่านระบบท่อ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วกว่า 54,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ถึง 5,684,200 ต้น ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทางภาคเหนือสะสมในปี 2566 อยู่ที่ 3,336 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนที่ 3,250 ล้านลิตร โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเตรียมโครงการสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมระหว่างเส้นทางสระบุรี-อ่างทอง (link line) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันระหว่างภาคตะวันออกกับภาคเหนือเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยทำให้โครงข่ายระบบท่อส่งน้ำมันของประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น และสอดรับเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” #BAFSเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save