ส.อ.ท. เผยยอดจดทะเบียน BEV และ HEV เดือน ม.ค. เพิ่มฉลุย ส่วน PHEV ลดลงเล็กน้อย


กรุงเทพฯ – 22 กุมภาพันธ์ 2567 : สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ในเดือนมกราคม 2567 ดังต่อไปนี้

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

เดือนมกราคม 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 15,943 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 238.71 โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 13,574 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 360.92 ประกอบด้วยรถยนต์นั่งจำนวน13,322คันรถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 242 คัน รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 1คัน และรถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน9คัน  ส่วนรถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 86 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 273.91 และรถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 2 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 93.75เป็นรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน  2 คัน

ส่วนรถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 2,253 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 46.01 แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน  2,251 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 2 คัน ขณะที่รถโดยสารมีทั้งสิ้น 21 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม2566 ร้อยละ 86.88 และรถบรรทุกมีทั้งสิ้น 7 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 75

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV  เดือนมกราคม 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 14,143 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 83.99 โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 14,119 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 84.49 ประกอบด้วยรถยนต์นั่งจำนวน 14,097 คัน รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน1  คัน รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน  6 คัน และรถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 15 คัน

ด้านรถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 24 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 29.41 เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 24 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV   เดือนมกราคม 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 940 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 2.19 โดยแบ่งเป็น รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 940 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 2.19

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 147,743 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 301.75 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 103,290 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 519.54
 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 102,154 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 519.90
 • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนมีจำนวน 817 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 59
 • รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 51 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 628.57
 • รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 60 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 1,900
 • รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 208 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 1,500
 • รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 365 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 280.21
 • รถยนต์ 3 ล้อมีจำนวนทั้งสิ้น 903 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 70.38
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมีจำนวน 82 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 32.26
 • รถยนต์รับจ้างสามล้อมีจำนวน 821 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 75.43
 • รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 40,435 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 71
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 40,300 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 123.76
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะมีจำนวน 135 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 107.69
 • อื่นๆ
 • รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 2,440 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 77.84
 • รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 310 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 933.33

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2567ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV มีจำนวนทั้งสิ้น 357,645 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 33.75 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 348,534 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 34.91
 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 347,678 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 34.90
 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 479 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 83
 • รถยนต์บริการธุรกิจ มีจำนวน 57 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 103.57
 • รถยนต์บริการทัศนาจร มีจำนวน 170 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 100
 • รถยนต์บริการให้เช่า มีจำนวน 2 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 33.33
 • รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 148 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 448.15
 • รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2566
 • รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 9,102 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 80
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 9,108 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 0.80
 • อื่นๆ
 • รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 คัน ซึ่งเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2566

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น 54,907 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 26.63 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 54,907 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 26.63
 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 54,838 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 26.66
 • รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 41 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 2.50
 • รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 21 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ร้อยละ 5
 • รถยนต์บริการให้เช่ามีจำนวน 3 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2566
 • รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 4 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2566 ไม่มีการจดทะเบียน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save