บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ เครื่องจักรอุปกรณ์

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง พร้อมมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ภายใต้คำมั่นสัญญา Passion for Better
บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด
บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และความงาม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมการบิน
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและฟิล์มลามิเนตที่มีชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ, ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001:2015 ระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 50001:2011 การจัดการด้านพลังงาน, TIS 18001:2554 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน มอก. และ BS OHSAS 18001:2007 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาของบริษัท ริโก้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัท ชั้นนำในด้านการผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและเครื่องใช้สำนักงานมากว่า 73 ปี ให้บริการครบครันทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า นำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด
บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานฉีดพลาสติก รับงานฉีด Plastic Engineering ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติกในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นพลาสติก รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และขวดพลาสติก เป็นต้น
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์กระดาษด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ( Offset Printing ) ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น กล่องบรรจุของเด็กเล่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน กล่องบรรจุอาหาร ฯลฯ
บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่ ออกแบบ ผลิตภาชนะ ผลิตฉลากพร้อมติดหรือพิมพ์ยี่ห้อสินค้า จนกระทั่งจัดส่งสินค้า โดยมีสินค้าให้เลือกหลายแบบและหลายประเภท วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบ HDPE, LDPE, PP หรือ PET
บริษัท ไทยแคปส์ จำกัด
บริษัท ไทยแคปส์ จำกัด ผลิต และจำหน่าย ฝาพลาสติก ฝายาฉีด และฝาฉีกขาด ฝาปิดระบบสูญญากาศ ฝาซอส ฝาแยม ฝาและจุกพลาสติก ฝาเครื่องสำอางค์ จุกพลาสติก จุกในปิดขวด ฝาขวดน้ำดื่ม และรับสั่งทำ ขวดพลาสติกประเภท PET ขนาดต่างๆ พร้อมฝา ตลับพลาสติก ขวดแบ่ง ขวดพลาสติกใส ตลับพลาสติกใส ขวดพลาสติกหัวปั๊ม ขวดสเปรย์พลาสติก โฟม แผ่นโฟมรองกันซึม ขวดแกลลอนพลาสติก กระปุกครีม ตลับใส่ครีม