การบริหารจัดการพลังงาน

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงาน ระบบวิศวกรรม การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร,การออกแบบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดอบรม/สัมมนา รวมไปถึงงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร