ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเป็นปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ การควบคุม และการดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการลดใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดมลพิษไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า สารเคมี การซ่อมแซมอุปกรณ์และการกำจัดกากของเสีย