ระบบทำความเย็นแบบ HVAC

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท เอ็น-กรีน จำกัด
บริษัท เอ็น-กรีน จำกัด เป็นบริษัทเทรดดิ้ง ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความรู้ในด้านวิศวกรรมอย่างดี โดยเฉพาะในระบบปรับอากาศที่ทำความเย็นแบบ HVAC ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มาเลเซีย/ สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 25 ปี ในด้านการผลิตและการออกแบบรวมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศโรงงานและงานระบบ พร้อมให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม