ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด หรือ “BSP’’ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท บางกอกเคเบิ้ล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบครบวงจร