สารละลาย

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท พี.ไว จำกัด
บริษัท พี.ไว จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลาย อาทิ เช่น Alcohols, Glycol, Antifreeze, Amines, Hydrocarbons น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมันเตา C น้ำมันพื้นฐาน ฯลฯ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมสี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยาง น้ำมันอุตสาหกรรม สิ่งทอ การพิมพ์ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอื่นๆ