FENRI นำแพลตฟอร์มระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะรุกตลาดไทย ในงาน “Taiwan Excellence “Empowering a Green Future”


กรุงเทพฯ – 21 กรกฎาคม 2566 : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “Taiwan Excellence Empowering a Green Future Press Conference”  ณ  ห้องประชุม Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อนำเสนอความสำเร็จของไต้หวันในกลุ่มธุรกิจสีเขียวเพื่ออนาคต (Green Future Sector) โดยวิทยากรหลักคือผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำในไต้หวัน ได้แก่ ICP DAS Co., Ltd, INNOTRIO Co., Ltd, และ FENRI Co., Ltd. เพื่อเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence

ทั้งนี้งานแถลงข่าวดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้คนในทุกภาคส่วนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสื่อมวลชนและสมาคมต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

งาน Taiwan Excellence “Empowering a Green Future”  จัดขึ้นภายใน งานแสดงสินค้าไต้หวันในประเทศไทย Taiwan Expo 2023  ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)  โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 64 รายการจากบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Awards จำนวน 28 บริษัท นิทรรศการครอบคลุมธีม หลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) การใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สมาร์ทไอซีที (Smart ICT) และ ESG เพื่อนำบริษัทไต้หวันขยายตลาดเข้าสู่ประเทศไทยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไต้หวันและไทย 

ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เครื่องพิมพ์ซีเมนต์อัดขึ้นรูป 3 มิติของ Everplast, กล้องถ่ายภาพของ PaperShoot, Cardio Climber ของ Dyaco, และ Stampede ของ SHENNONA

มร. นิค นี ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) กล่าวว่า “ESG” และ การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการส่งเสริมแนวคิด ESG อย่างจริงจังทั้งในภาคสังคมและธุรกิจ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติ ในทางกลับกัน ไต้หวันเองก็มีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในด้านพลังงานหมุนเวียน การจัดการทรัพยากรน้ำ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก บริษัทต่างๆ ในไต้หวันกำลังลดการใช้พลังงานและพลาสติกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด และได้รับการยกย่องจากนานาชาติ ด้วยความพยายามร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ เชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงตำแหน่งผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

มร. ฟิลิกซ์ ชิว รองประธานกรรมการบริหาร สภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) กล่าวถึงที่มาของรางวัล Taiwan Excellence Award ว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเศรษฐกิจในปี 2536 และมีดำเนินการคัดเลือกที่เข้มงวดตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ “R&D”, “การออกแบบ”, “คุณภาพ” และ “การตลาด” ในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง ” คุณค่าทางนวัตกรรม” ได้รับการประเมินและคัดเลือกอย่างรอบคอบ

Taiwan Excellence Pavilion at Taiwan Expo

ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รางวัล Taiwan Excellence ที่นำเสนอในงานนี้  เน้นถึงคุณสมบัติสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและเมดอินไต้หวัน เท่านั้น แต่ยังเน้นถึงอนาคตสีเขียวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์เพื่ออนาคต

ชูชาติ สายถิ่น

ชูชาติ สายถิ่น รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...)  กล่าวว่า นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ เมื่อความยั่งยืนกลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจจากคู่แข่งและสร้างชื่อเสียงให้เพิ่มมากขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น การนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในเชิงรุกอาจช่วยให้เข้าถึงสิ่งจูงใจ เงินช่วยเหลือ และความร่วมมือจากรัฐบาล ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย

FENRI พร้อมนำแพลตฟอร์มระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะบุกตลาดไทย

สำหรับบริษัท FENRI Co., Ltd.  เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ซึ่งเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย  FENRI เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดการเรื่องน้ำมากว่า 26 ปี  ปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะแบบครบวงจร ผ่านระบบ AIoT (Artificial Intelligence of Things)  2 แพลตฟอร์ม  ได้แก่ แพลตฟอร์ม FENRI Cloud Collection advanced (FCC+) และ แพลตฟอร์ม FENRI Cloud Mobile (FCM)

สำหรับแพลตฟอร์ม FENRI Cloud Collection advanced (FCC+)  เป็นระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และส่งไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เรียกว่า FENRI  ซึ่งได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ปี 2023 ซึ่งเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมไต้หวันอย่างแท้จริง และเป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไต้หวันที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ส่วน FENRI Cloud Mobile (FCM) เป็นระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน เช่น ถ้ำ ในป่า บริเวณแม่น้ำ หรือระบบท่อน้ำทิ้งใต้ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มคลาวด์ของ FENRI ยังให้บริการตามความต้องการของลูกค้า เช่น การนำแพลตฟอร์มการจัดการน้ำอัจฉริยะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำนายความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น การแจ้งเตือน และการแสดงข้อมูลเป็นภาพ แพลตฟอร์มผ่านเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) สำหรับลูกค้าที่ต้องการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Kelly Chang

Kelly Chang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท FENRI  จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้บริการ คลาวด์แพลตฟอร์มระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะกับลูกค้าที่หลากหลาย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ  ได้แก่ หน่วยงานราชการ, โรงเรียน, ฟาร์มเกษตรและปศุสัตว์, สวนอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, หน่วยงานที่ดูแลการป้องกันภัยพิบัติ, การประปาเทศบาลและหน่วยงานที่ดูแลการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น   นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าในระดับความพึงพอใจมากกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราความพึงพอใจสูงถึง 90% สำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำหรับการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ  มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ขณะนี้กำลังมองหา Distributor ในประเทศไทย เพื่อรุกตลาดประเทศไทยเต็มรูปแบบ

“น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกประเทศในโลก ในภูมิภาคเอเชีย เราได้เห็นความถี่ของการเกิดน้ำท่วมและภัยแล้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เรามุ่งมั่นที่จะนำโซลูชันระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะมาใช้นำเสนอในตลาดประเทศไทย” Kelly Chang กล่าว

บริษัทฯ ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SDG6 และ ESG) รวมถึงมุ่งมั่นที่จะดูแลจัดการน้ำสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งส่งเสริมอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่

สำหรับTaiwan Excellence ยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เช่น Taiwan Excellence Pavilion ในงาน Manufacturing Expo และงาน Taiwan Excellence Pop-up Store และในอนาคตอันใกล้นี้ จะจัดแสดง Taiwan Excellence Pavilion ในงาน Medical Fair Thailand 2023 ในวันที่ 13-15 กันยายน  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากบริษัทที่ได้รับรางวัลของไต้หวันจำนวน 15 บริษัท เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมในอนาคตระหว่างไต้หวันและไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save