IHG จับมือ Steps สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนในสังคมไทย ผ่านรายงาน South East Asia Communities Report 2023


กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่ IHG Hotels & Resorts เดินหน้าสนับสนุนชุมชนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุด IHG Hotels & Resorts ได้เผยแพร่รายงาน South East Asia Communities Report 2023 เป็นครั้งแรกเพื่อฉลองความร่วมมือระหว่างพันธมิตรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับหมื่นทั่วภูมิภาค สำหรับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา พนักงานของโรงแรม IHG “ ได้อุทิศเวลากว่า 6,866 ชั่วโมงในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ส่งผลให้ผู้คนกว่า 13,333 คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

เคท เกอริทส์

เคท เกอริทส์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า ชุมชน และคนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ และ Action Plan ที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงาน South East Asia Communities Report 2023 * ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง โดยให้แต่ละประเทศออกแบบความต้องการของสังคมในแต่ละประเทศ จากผลสำรวจ คนทำงานในโรงแรมเชื่อมต่อกับวัตถุประสงค์ของ IHG มากถึง 99% ขณะที่ 100% เต็ม มีการบอกต่อว่า IHG เป็นสถานที่ทำงานที่ดี

IHG

สำหรับประเทศไทย IHG ได้ให้การสนับสนุนพันธมิตรส่งเสริมสังคมมากกว่า 50 ราย โดยร่วมมือกับ Steps ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้าใจต่อผู้ฝึกและธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ ถึงศักยภาพของผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ (Neurodivergent People) โดย Steps และ IHG ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมสำหรับการจ้างงานของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ในประเทศไทย โดยพัฒนาผ่านการสำรวจ แผนผังการทำงาน และการฝึกอบรม จนประสบความสำเร็จ สามารถรวบรวมชุดเครื่องมือในโครงการนำร่องในโรงแรม 5 แห่งของ IHG ได้แก่ Intercontinental Holiday Inn, โรงแรม Crown Plaza, คิมป์ตัน มาลัย และโรงแรมสินธร มิดทาวน์ และมีแผนขยายไปยังโรงแรมในเครือทั้งหมด 39 แห่งภายในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจ้างพนักงานที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ขั้นต่ำ 39 คน ตามมาตรา 33 แต่คาดว่าน่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานได้มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีลักษณะงานที่หลากหลาย ทั้งงาน Front Office บาริสต้า ซักผ้า และแม่บ้าน เป็นต้น

“เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ IHG ได้ให้โอกาสในการจ้างงานกับผู้พิการ และด้วยความร่วมมือของเรากับองค์กร เช่น Steps ยิ่งทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่บ่มเพาะความเท่าเทียมของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการจ้างงานที่สนับสนุนความเท่าเทียมของโรงแรมในเครือ IHG มีส่วนช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนแนวความคิดของผู้คน รวมถึงสร้างการเปิดรับความหลากหลายภายในโรงแรม ในปีที่ผ่านมา พนักงานของโรงแรมอุทิศเวลากว่า 6,866 ชั่วโมงในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ส่งผลให้ผู้คนกว่า 13,333 คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการทุ่มเทเวลา ความสามารถ และพลังงานจากเพื่อนร่วมงานของเรา ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมและสำนักงานของเราอย่างแท้จริง” เคท เกอริทส์ กล่าว

ในปี 2030 IHG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจคู่สังคม Journey to Tomorrow ของ IHG

แพทริค โบท

แพทริค โบท ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค โรงแรมลักซ์ชูรี และไลฟ์สไตล์ ในเครือ IHG กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่แล้ว เพียงแค่เพิ่ม Accommodation ปรับสถานที่ในการทำงาน พร้อมหาจุดแข็งในการทำงาน ทำให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2566 ที่ผ่านมา IHG ได้จัดกิจกรรมวิ่ง Run Good มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 2,800 คน และมอบรายได้ให้มูลนิธิรามาธิบดีจำนวน 1,158000 บาท ในปี 2567 นี้ IHG จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมอบรายได้ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แม็กซ์ ซิมป์สัน CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง STEPS กล่าวว่า ในประเทศไทย มีประชากรมากกว่า 2 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ แต่ในจำนวนดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า 25% ที่ได้รับการจ้างงาน ซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้มีความสามารถขนาดใหญ่ที่ธุรกิจสามารถพัฒนาเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพได้ ความร่วมมือของเรากับ IHG ช่วยแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้นั้นสามารถทำได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้ตัวพวกเขาเองและผู้ดูแลแล้ว ยังช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการดูแลภายในองค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการจ้างงานที่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้นด้วย

เสาวณีย์ สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ มีเป้าหมายและพันธกิจเช่นเดียวกับ IHGและSteps ปัจจุบันนอกจากผู้พิการทางสายตาแล้ว มูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่มีอาการด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วย เช่น พิการทางสมอง ปัญญาอ่อน เป็นต้น โดยให้ทุนเรียนหนังสือจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากไม่ต้องการเรียนต่อ สามารถเข้าทำงานผ่านศูนย์ 4 แห่งได้ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ศึกษาทางเทคโนโลยี ผลิตหนังสือเรียน และอุปกรณ์การอ่าน 2. ศูนย์พัฒนาทักษะ โดยไม่แบ่งเพศ และเชื้อชาติผ่านการนวด ได้ใบประกาศนียบัตร เป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 3. ศูนย์ฝึกอาชีพ นอกจากนวด ฝึกดนตรี ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีได้ 4. ศูนย์บริการจัดการ 6 ศูนย์ ทั้งนี้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าความร่วมมือกับทั้งสององค์กรนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย


*ข้อมูลล่าสุดจาก IHG ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save