อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ร่วมกับภาครัฐ – เอกชน จัดงาน “LED Expo Thailand 2023” และงาน “BCT Expo 2023” คาดมีเข้าร่วมชม 2 งาน กว่า 9,000 คน


บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และคู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรม จัดงาน “LED Expo Thailand 2023”  งานแสดงนวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะในระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Connected Lighting for Sustainable Living” และ งาน Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) เพื่อนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีและบริการเพื่อธุรกิจสำหรับวงการเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 22กันยายน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เพทาย หมุดธรรม

เพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานทุกประเทศกำลังสร้างสรรค์และมองหานวัตกรรมที่ช่วยประหยัดด้านพลังงาน ช่วยลดโลกร้อนและช่วยปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ.2593 ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดและประสิทธิภาพพลังงานสนองตอบต่อนโยบายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามที่กำหนดไว้ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการขับเคลื่อนในทุกๆมิติไปพร้อมกัน

LED Expo Thailand 2023

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมพลังงานแสงสว่าง การก่อสร้างด้วยโซลูชันที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการของไทยและถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีจากผู้ประกอบการนานาชาติที่ร่วมจัดงาน

“เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมจัดงาน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องเครื่องใช้ มีมาร่วมนำจัดงานทั้ง 2 งานอย่างครบครัน รวมทั้งมีงานสัมมนาในหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการสร้างองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยต่อไป”  เพทาย กล่าว

ลอย จูน ฮาว

ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า งาน “LED Expo Thailand 2023” เป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “Connected Lighting for Sustainable Living” มีผู้จัดแสดงสินค้าจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 400 บริษัทร่วมออกบูธภายในงาน บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและส่องสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยไอโอที สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยคาดว่าจะมีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง ตัวแทนจากภาครัฐ สถาปนิก นักออกแบบ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงาน กว่า 5,000 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ภายงาน “LED Expo Thailand 2023” ยังจะได้พบกับโซนจัดงาน “2023 Zhejiang International Trade Exhibition” งานแสดงสินค้าภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานแสดงสินค้าเมื่อปี พ.ศ.2565ที่ผ่านมา โดยภายในบริเวณโซนจัดงานได้รวบรวมนวัตกรรมแสงสว่าง เมืองอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไว้ในที่เดียว โดยให้ความสำคัญกับแนวคิด “สินค้าคุณภาพเจ้อเจียงสู่ตลาดโลก” ควบคู่ไปกับการนำเสนอความก้าวหน้าของของอุตสาหกรรมแสงสว่าง เมืองอัจฉริยะ และบ้านอัจฉริยะในประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะเจ้อเจียง ซึ่งมีตัวแทนจาก Hikvision  Dahua Uniview Yuzhong Gaohong และ Sky-lighting มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นแสดงความสำเร็จที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเจ้อเจียงในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี คาดหวังว่าการจัดนี้ของมณฑลเจ้อเจียงจะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยด้วย

BCT Expo 202

ส่วนงาน “BCT Expo 202” งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง ภายใต้ธีม “คุณพร้อมหรือไม่ ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคาร” มีผู้จัดแสดงสินค้าจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 150 บริษัทร่วมออกบูธภายในงาน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (CEAT) สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(TBIM) สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Gen Thai) สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย (TBMA) สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (EEAT) สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย (DAT) Singapore Institute of Building Limited (SIBL) Asia Pacific Assistive Robotics Association (APARA) และ China Construction Machinery Association (CCMA) เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับโซนผู้จัดแสดงสินค้านานาชาติ การจับคู่ธุรกิจ สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนบริเวณโซนสัมมนาภายในงาน การแสดงเสนอเทคโนโลยีล่าสุด การสาธิตผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน งาน AI Summit ครั้งแรกของประเทศไทย และ “การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะในอุตสาหกรรม 5.0”  ที่คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 4,000 คน

สมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขันทางด้านพลังงานให้กับประเทศควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินโครงการจัดการด้านไฟฟ้าร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยได้มอบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5เป็นเครื่องการันตีคุณภาพและศักยภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง LED Lighting ในการใช้ในชีวิตประจำวันต่อยอดนำไปใช้ในภาคการเกษตรช่วยในการส่องสว่างให้พืชที่ต้องการแสงจำกัดในพื้นที่จำกัดเติบโตได้ตามต้องการตามที่ตลาดต้องการพืชนั้นๆ รวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหากเกิดอัคคีภัย เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนที่ กฟผ. ดูแลจะมีทีมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆตอบโจทย์การใช้งานสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกๆกลุ่ม

สำหรับการร่วมสนับสนุนการจัดงาน “LED Expo Thailand 2023” กฟผ. ได้นำนวัตกรรมที่เกฟผ. คิดค้นและนำไปใช้จริงในส่วนต่างๆของ กฟผ.มาร่วมจัดแสดงภายในงานรวมทั้งจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการกว่า 60 บริษัทที่ได้รับมอบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากทาง กฟผ. จัดแสดงภายในงานด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save