เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ปักธงไทยศูนย์กลางการพิมพ์ – บรรจุภัณฑ์เอเชีย ดึง “สมาคมการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก” จัดซูเปอร์บิ๊กอีเว้นท์


บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับ สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดตัวงาน “Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เตรียมเปิดพื้นที่แสดงนวัตกรรมสุดล้ำจาก 3 อุตสาหกรรมเพื่อการผลิต การพิมพ์ และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้าระดับในภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกให้สามารถเดินหน้าต่อได้ในช่วงเปิดประเทศ

นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดประเทศเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตดังกล่าว จึงได้กลับมาร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และล่าสุดที่ขยายขอบเขตความร่วมมือมาสู่สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ผลักดัน “Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับหลากหลายธุรกิจ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และยา ฯลฯ พร้อมเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัล การพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ ซึ่งจะมอบความแตกต่างให้กับงานแสดงสินค้า เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้จัดแสดง สามารถต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า หรือการประชุมของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แถลงข่าวการจัดงาน Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022

ทั้งนี้ ภายในงานจะ มีการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์แนวทางการผลิตแห่งอนาคตจากกว่า 250 บริษัทชั้นนำที่มาจากประเทศทั่วโลก อาทิ Bobst, Heidelberg, Konica Minolta, Tsukatani, Zund รวมถึงแบรนด์ชั้นนำในประเทศ อาทิ Comprint, Cyber SM, Nationwide ฯลฯ โดยแต่ละบริษัทได้เตรียมนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มาเปิดตัวพร้อมกันภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด BCG MODEL โดยยังครอบคลุมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้ เช่น บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับช่องทางการค้าอีคอมเมิร์ซ บรรจุภัณฑ์ที่สอดรับความใส่ใจในด้านสุขภาพจากภาวะการระบาดของเชื้อโควิด -19

นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ทั้งพื้นที่จับคู่การเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสเชื่อมต่อกับผู้ผลิต หรือพันธมิตรในการต่อยอดสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันในอนาคต การให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ซึ่งจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการเตรียมตัวตั้งรับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ รวมถึงบุคลากรในภาคการผลิตสามารถนำไปลงมือปฏิบัติกับธุรกิจของตนเอง ผ่านนวัตกรรมการจัดงานไมซ์ (MICE) ภายใต้สนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทั้งประเทศไทย และเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ถึงแม้จะมีปัญหาดังกล่าว ผลคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปี 2565 นี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ย 3.5 – 4.5% โดยหากอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมธุรกิจมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต หมั่นพัฒนาทักษะการจัดการ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยยกระดับให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมไทยได้มากขึ้น ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นสุดยอดต้นแบบการจัดงานแสดงสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม ที่จะทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย รวมถึงสามารถเป็นแนวทางการจัดแสดงให้กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และระดับนานาชาติได้นำไปศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดแสดงต่อไป

ขณะที่ นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า TCEB มีแนวทางในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ คือ การใช้งานไมซ์ ทั้งการประชุม งานแสดงสินค้า งานเทศกาลขนาดใหญ่ เป็นเวทีขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และภาคธุรกิจได้แลกเปลี่ยนความรู้ เจรจาซื้อขายสินค้า และสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าในอนาคต ซึ่งงาน “Pack Print International 2022” เปรียบเสมือนเวทีนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นงานที่มีพลังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับภาคการผลิตของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดังนั้น งานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งงานเป้าหมายที่ทีเส็บให้การสนับสนุน และเมื่อจัดควบคู่กับ “Corrutec Asia 2022” จะเป็นการเพิ่ม Return of Investment” และ “Return of Time” ให้กับผู้ประกอบการและผู้แสดงสินค้าในที่เดียว

และด้วยความร่วมมือไตรภาคีจาก 3 สมาคมหลักอย่าง สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย จึงกล่าวได้ว่า งาน Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022 เป็นงานแสดงสินค้าโดยอุตสาหกรรมเพื่ออุตหกรรมอย่างแท้จริง

แถลงข่าวการจัดงาน Pack Print International 2022 และ Corrutec Asia 2022

ด้าน นายมานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้นโยบายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นเรียกได้ว่าเป็น “บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่” หรือ The New Normal for Packaging Design ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ทางสมาคมฯ จึงขอแนะนำทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากกระดาษเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยคุกคามจากธรรมชาติที่นอกเหนือการควบคุม ทั้งยังเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยมีเป้าหมายในระยะยาวเพื่อให้อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์โลกสามารถก้าวหน้าดำเนินการพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง

ขณะที่ นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปีนี้ นี้คาดการณ์ว่าจะมียอดการเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสั่งสินค้าออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์กล่องพัสดุที่ใช้บรรจุสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ “กล่องกระดาษลูกฟูก” ซึ่งภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ ธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนถึงกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อยก็ต่างหันมาปรับปรุงพัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ให้ดูมีความน่าสนใจและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังใส่ใจถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในยามภาวะวิกฤติอย่างไม่ทอดทิ้ง ซึ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปี 2564 ที่ผ่านมาได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกสนับสนุนเตียงสนามจำนวนกว่า 60,000 เตียง ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ขาดแคลน ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ยังวางแผนต่อยอดด้านความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโลก

ด้าน นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า สมาคมการพิมพ์ไทยได้มองเห็นถึงโอกาสการเติบโตในด้านการพิมพ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดรวมในปี 2564 ประมาณ 140,000 – 150,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5 % เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปัจจัยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ปริมาณการพิมพ์ ทั้งการพิมพ์บนฉลากและบรรจุภัณฑ์ดิจิทัล มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเทคโนโลยีของการพิมพ์ในปัจจุบัน ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทำให้หลายธุรกิจเริ่มหันมาสนใจเรื่องการพิมพ์ฉลากแบบกำหนดเอง การพิมพ์ฉลากแบบปรับได้ การใส่คิวอาร์โค๊ดบนบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยและเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของไทยจะเริ่มมองหาการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆ และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดอีคอมเมิร์ช


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save