ปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึก พฤกษา นำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน – คอนกรีตคาร์บอนต่ำใช้ในโครงการ ร่วมลดคาร์บอน – ยกระดับการก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืน


สองบริษัทชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างไทย “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ผนึก “พฤกษา” ตอกย้ำความเป็นผู้นำขับเคลื่อนธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำ “ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow” กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน พร้อมคอนกรีตคาร์บอนต่้ำมาใช้ในโครงการพฤกษาแนวราบกว่า 300 โครงการ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 5 ล้านตัน สร้างที่อยู่อาศัยรักษ์โลก ยกระดับสู่การก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืน

อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ผู้นําในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต….อยู่ดี มีสุข” โดยประกาศเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและนานาประเทศ

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว พฤกษา ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ปูนอินทรี มาตั้งแต่ปี 2562 โดยลือกใช้ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ นำร่องในโครงการพฤกษาแนวราบ ปัจจุบันมีการใช้ ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow ในโครงการแนวราบ ประมาณ 327 โครงการ ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 5 ล้านตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนถึงกว่า 524,483 ต้น

ปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึก พฤกษา นำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน – คอนกรีตคาร์บอนต่ำใช้ในโครงการ

อุเทน กล่าวว่า บ้านพฤกษา ยังให้ความสำคัญกับ ดีไซน์บ้านที่ช่วยลดความร้อน และ ใช้นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน อาทิ โซล่าเซลล์ ระบบระบายอากาศ เลือกใช้ Facade  นวัตกรรมกรองอากาศ ช่วยลดฝุ่น PM2.5และลดการใช้พลังงาน รองรับ EV Charger และมีบริการจากแอปพลิเคชัน MyHaus ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบบ้านอัจฉริยะที่ช่วยควบคุม IoT (Internet of Things)  และความปลอดภัยในบ้าน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้อยู่อาศัยได้ด้วย

“นอกจากการก่อสร้างโครงการโดยเลือกใช้ปูนรักษ์โลกจากปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow พฤกษานับเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ใช้คาร์บอนเคียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียวในการผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำในการสร้างบ้าน โดยนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการสำคัญในการทำลายชั้นบรรยากาศมาฉีดกักเก็บเข้าไปในขั้นตอนการผสมคอนกรีต จึงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ขณะเดียวกันยังสามารถลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ลงร้อยละ 5 แต่ยังคงประสิทธิภาพความแข็งแกร่งได้ตามมาตรฐาน ปัจจุบันพฤกษามีโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ 6 แห่งจากโรงงานทั้งหมด 9 แห่ง  เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ประกาศรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับ อินโน พรีคาสท์ โดยได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint Reduction (CFR) หรือฉลากลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นพรีคาสท์รายแรกและรายเดียวของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้การรับรอง อีกทั้งยังมีวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยเช่นกันที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Product (CFP)”  อุเทน กล่าว

มนตรี นิธิกุล

มนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีเป้าหมายการทำงานด้านความอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเป้าชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยนโยบายหลักของทั้งกลุ่ม มุ่งสู่ Net Zero  ประกอบด้วย 1.  สภาพภูมิอากาศและพลังงาน 2. Bio Diversity เรื่องของน้ำ มุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น โดยใช้น้ำผิวดิน ( Surface)   ไม่ใช้น้ำใต้ดิน 3. การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเหมืองร่วมสามารถประหยัดทรัพยากรของประเทศ    ใช้ขยะชุมชนร่วมกับขยะอุตสาหกรรมแทนที่การใช้ถ่านหิน  ทั้งนี้ปูนซีเมนต์นครหลวง ตั้งเป้าในปี 2030 ลดคาร์บอน 25%  และลดการใช้ปูนเม็ดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอากาศเหลือ 65  %  ใช้พลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมให้ได้ 40%  พร้อมนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลาร์เซลล์ในโรงงาน

โดยปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เนื่องจากเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท GU ตามมาตรฐาน มอก. 2594-2556 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไปมากกว่า 50 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งตันซีเมนต์ จึงสามารถนำไปคำนวณเรตติ้งสำหรับการจัดอันดับอาคารสีเขียวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปูนซีเมนต์นครหลวงนับเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ไทยรายแรกของไทยที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Producer Declaration  (EPD) ในกลุ่มปูนซีเมนต์  จาก The International  EPD System  และได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA”  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปี

“นอกจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายด้าน
อาทิ ช่วยเพิ่มความไหลลื่นให้กับคอนกรีตได้ดี เทเข้าแบบได้ง่าย เพิ่มความสะดวกในการทำงาน รับกำลังอัดได้สูง ใช้ได้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทั่วไป โครงสร้างขนาดใหญ่ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ นอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต เนื่องจากการหดตัวจากเนื้อคอนกรีตที่ละเอียดและไหลตัวได้ดี ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow จึงตอบโจทย์โครงการของพฤกษา และสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านของพฤกษาด้วย”  มนตรี กล่าว

เครก  สจ๊วต  บิ๊กคลีย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  นครหลวงคอนกรีต จำกัด กล่าวว่า  ส่วนผสมในคอนกรีต มีผลทำให้ปริมาณคาร์บอนลดลงตามไปด้วย  ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงคัดสรรวัตถุดิบประเภทหิน และทรายที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างการศึกษาการใช้หินฝุ่น ซึ่งหากสามารถคัดเกรดได้อย่างเหมาะสม ตามกระบวนการ Genuine Manufactured Sand (GMS)  จะสามารถใช้ทดแทนทรายธรรมชาติที่กำลังเหลือน้อยลงได้ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมปูนซีเมนต์นครหลวง เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2562-2567  ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ผลิตปูนไฮดรอลิกลดโลกร้อน 131,120 ตัน  ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 4,982,585 ตันคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 524,483 ต้น

ปูนซีเมนต์นครหลวง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save