พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ


พาวเวอร์ เน็คซ์ ผู้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ  จับมือ บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ เปิดตัว “ระบบ Smart Energy Swapping Platform” โครงการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง ติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม 60V สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ และให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา  หวังให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่  ตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับอีก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มูลค่าโครงการกว่า 3,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลายหมื่นคัน พร้อมพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม 72V รองรับองค์กรภาครัฐและเอกชน รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

พุทธพงศ์ สมใจ

พุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด กล่าวว่า พาวเวอร์ เน็คซ์ ดำเนินงานบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์และครบวงจร ในการที่ภาครัฐมีมติส่งเสริมนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตและกำหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve พาวเวอร์ เน็คซ์ ขานรับนโยบายในการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและช่วยต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การไม่ปลดปล่อยคาร์บอนในระบบนิเวศ (Net Zero Emission)

าวเวอร์ เน็คซ์ ได้เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform

ล่าสุด พาวเวอร์ เน็คซ์ ได้เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ผลิตภัณฑ์และบริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเกาะต่างๆ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานในกิจกรรมของการขนส่งพัสดุและอาหารแบบเร่งด่วน รวมถึงการใช้งานในการขนส่งสาธารณะของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

ภาณุ ศีติสาร

ด้านภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ แบรนด์ ZEEHO, Horwin และ Payak Motor กล่าวว่า พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมมือกับ พาวเวอร์ เน็คซ์ ในการพัฒนา Smart Battery ในรูปแบบ Swappable ซึ่งเป็น Lithium Battery ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด UN R136 ตลอดจนทั้งระบบตู้ชาร์จ และสลับแบตเตอรี่แบบ Fast Charge  มีการเชื่อมต่อ Big Data ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง True5G  โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำร่องการให้บริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบแพลตฟอร์ม 60V ที่ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ Elektra 1, Elektra 2 และ SK1 ซึ่งมีค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,250 บาท รวมค่าจดทะเบียน ฟรีประกันอุบัติเหตุ ฟรีซ่อมบำรุง (ยกเว้นปะยาง) ฟรีสลับแบตเตอรี่ได้ตลอดอายุสัญญา ฟรีชุดของแถม (จำนวนจำกัด)  โดยสร้างเสร็จแล้ว 3 แห่ง คาดว่าในปีนี้จะติดตั้งโครงข่ายสถานีให้ได้  30 อห่ง

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนร่วมกันพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุที่ยั่งยืน ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบนวัตกรรม ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นมลพิษทำลายสุขภาพของระบบทางเดินหายใจของนักศึกษาและประชาชน ที่ส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ของระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 22 ล้านคันทั่วประเทศ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง พาวเวอร์ เน็คซ์ ตั้งเป้าขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศภายในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง โดยมีมูลค่าลงทุนของโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท” ภาณุ กล่าว

จากความสำเร็จดังกล่าว พาวเวอร์ เน็คซ์ (PowerNEXT) มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ระบบแพลตฟอร์ม 72V สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของความเร็วและระยะทาง

โดยระบบแพลตฟอร์ม 72V มาพร้อมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ และยังคงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูล Big Data กับโครงข่ายอัจฉริยะ True5G เช่นกัน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save