“SETA 2019” สุดยอดงานนวัตกรรมด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนแห่งเอเชีย

เตรียมเขย่าวงการนวัตกรรมด้านพลังงานกันอีกครั้ง กับงาน Smart Energy Transformation Asia 2019 หรือ SETA 2019 ที่ได้รวบรวมทุกความล้ำสมัยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย และยังเป็นเวทีที่ใช้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสุดยอดกูรูด้าน Energy สาขาต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ในเวทีการประชุมวิชาการและงานแสดงนิทรรศการด้านพลังงานจากนานาประเทศ…

พพ. เปิดเวที ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 หรือ AEDP 2018 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

28 สิงหาคม 2562 – อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น (Publlic Hearing) ต่อร่างแผน AEDP 2018 หรือร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ครั้งที่…

การส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟ กับก้าวต่อไปของประเทศ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (เออีดีพี 2018) ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี 2018) มีการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ในปลายแผน พ.ศ. 2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามแผนพีดีพี…

พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) ตามแผน PDP 2018

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ซึ่งภายใต้แผนใหม่จะผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ประสานมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 (ASE 2019)

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ประสานมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 (ASE 2019) ชูไฮไลท์สมาร์ทโซลูชั่นตอบโจทย์พลังงานยุคใหม่ พร้อมการประชุมครั้งสำคัญระดับภูมิภาค แสดงศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกครบวงจรที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค วันที่…

จับตาเทรนด์พลังงานไทย ปี 2019

จากข่าวสารด้านพลังงานในปี 2561 ที่ผ่านมา ก็พอจะทำให้เห็นภาพทิศทางของพลังงานไทยได้ว่าจะมีแนวโน้มไปทางใด ด้วยกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พุ่งแรงน่าน่าดีใจ ทำให้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เรามาดูกันว่า ในปีพ.ศ. 2562 เทรนด์ใหญ่ๆ อะไรบ้าง ที่น่าจับตามอง