งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022


เปิดเวทีเจรจาการค้าสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี เต็มรูปแบบในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 12,000 ตร.ม.

14 กันยายน 2565 กรุงเทพฯ : เริ่มแล้ววันนี้กับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL กลับสู่การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบปกติ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้าจากทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี พร้อมแสดงศักยภาพอีกครั้งด้วยการนาผู้ประกอบการชั้นนาในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศกว่า 200+ ราย มากกว่า 500+ แบรนด์ชั้นนามาจัดแสดงภายในงาน คาดดึงดูดผู้ซื้อกว่า 300+ รายจากทั่วเอเชีย และผู้เข้าชมงานกว่า 10,000+ ราย ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน พร้อมขนเทคโนโลยี ผลงานวิจัยใหม่ และนวัตกรรมต่างๆ เผยแพร่สู่ตลาด พร้อมจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่จัดงานกว่า 12,000+ ตารางเมตร ตอบรับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างครบครันที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงาน “เวทีแห่งการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเคมี อย่างครบวงจรสาหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก” โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการเชื่อมโยงผู้คนในอุตสาหกรรมสามารถมาพบปะพูดคุยกับผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ ชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

ภายในงานจะมีการนาเสนอที่ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ เพื่อความปลอดภัยสาหรับบุคลากรในห้องแล็บ นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ๆทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม การวิคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน เครื่องสาอาง ปิโตรเคมี และทุกภาคส่วนที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้าสู่ปลายน้า และทั่วถึงทุกภูมิภาคผ่านทางการจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้ พร้อมกับการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่หลากหลายมากกว่า 100+ งานประชุมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

TISTR

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยการกล่าวรายงานโดย มร.อิกอร์ ญาน เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จากัด ตามด้วย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อานวยการ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมการกล่าวสนับสนุนการจัดงานในฐานะผู้จัดงาน จากนั้น คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงานก่อนเริ่มพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วง พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่าง ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อานวยการ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีนาย สายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ นางพัชราภรณ์ วงษา. ผู้อานวยการโปรแกรมบริหาร โภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสาอาง TCELS ร่วมเป็นสักขีพยานก่อนเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและพบปะผู้ประกอบการชั้นนา

“สาหรับผู้ซื้อและนักลงทุน คณะผู้จัดฯ มุ่งมั่นที่จะนาเสนอแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสาหรับการทางานร่วมกัน และการลงทุนทางธุรกิจผ่านโปรแกรมจับคู่ธุรกิจ โปรแกรมการเชิญผู้ซื้อรายสาคัญเข้าร่วมงาน ตลอดจนกิจกรรม Welcome Reception & Networking ของเรา ทางทีมได้เชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมในบริเวณพื้นที่การจัดงานในรูปแบบปกติ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อแก้ไขข้อจากัดด้านการเดินทาง แต่ถึงแม้จะมีข้อจากัดอยู่บ้าง แต่เราเชื่อว่าจะต้อนรับผู้เข้าร่วมการค้ามากกว่า 10,000 รายในช่วงงานสามวันของเรา” มร. อิกอร์ ญาน เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าว

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อานวยการ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะผู้จัดงานที่พัฒนารูปแบบการจัดงาน Bio Asia Pacific มาอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า “ทาง TCELS ภูมิใจที่จะนาเสนองาน Bio Asia Pacific 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงาน The Power of Collaboration in Pushing Forward the Laboratory & Life Sciences Industries อีกหนึ่งก้าวที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ในประเทศไทย ทาง TCELS ในฐานะผู้จัดงานมุ่งมั่นที่จะกาหนดทิศทางของอุตสาหกรรม พร้อมกับผู้นาและนักลงทุนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา อันจะสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล อันจะเป็นรากฐานที่สาคัญของประเทศในอนาคต”

“สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรการจัดงานมาทุกครั้ง ซึ่งในปีนี้การจัดงาน Thailand LAB INTERNATONAL ได้ก้าวสู่ปีที่ 12 ของการจัดงาน ควบคู่ไปกับอีก 2 งานไม่ว่าจะเป็นงาน Bio Asia Pacific และครั้งแรกกับการจัดงานงาน FutureCHEM INTERNATIONAL สิ่งเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ได้ว่า วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้ให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมผลักดันให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี ไม่เพียงแค่ในระดับประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงระดับภูมิภาคเอเชีย” คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวสนับสนุน

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

“ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL จะช่วยเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ห้องปฏิบัติการฯจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่สังคม และในฐานะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดในประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยผลักดันงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสุขภาพออกจากหิ้งสู่ห้างได้เร็วขึ้น จึงทาให้ทั้งงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งาน Bio Asia Pacific 2022 และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 ตอบโจทย์ในการเป็น Platform เพื่อการพบปะ เจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัย นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ผู้ซื้อและผู้นาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งดาเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” กล่าวโดย ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

สาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL กาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ฮอลล์ 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandlab.com หรือ www.bioasiapacific.com หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 111 6611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save