โชคยืนยงอุตสาหกรรมชูโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ ผลิตไฟฟ้าและความร้อน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ โดยการดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง…

ศูนย์ประกอบรถยนต์ GM ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงซึ่งใกล้เคียง กับภาคขนส่ง เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงการขยายตัว ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทั่วโลกตระหนักถึงเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปลี่ยนมาสู่โหมดการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยจะดีขึ้นตามลำดับ แต่เราก็ต้องยอมรับว่า การพัฒนาในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากในบ้านเรา

ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ผลิตแผ่นอะครีลิกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ขับเคลื่อนมาตรการอนุรักษ์พลังงานเต็มรูปแบบ

                บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และ Mitsubishi Chemical Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นอะครีลิก…

พพ. จับมือ กรอ. เยือนถิ่นกะทิชาวเกาะ ชูต้นแบบโรงงาน 4.0

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และคณะ…