ECO EXPO ASIA 2022


กลางเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Eco Expo Asia 2022 จาก Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Messe Frankfurt (HK) และ The Environment and Ecology Bureau ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR) งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2565 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC) มีการนำเสนองานนิทรรศการรูปแบบใหม่ EXHIBITION + Model ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้แสดงนิทรรศการและผู้ชมงานได้พบกัน (ปฏิสัมพันธ์) Onsite ตัวเป็นๆ ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม และสามารถพบกันทาง Online ผ่าน Platform “Click 2 Match” จนถึง 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างการจัดงานอื่นๆในอนาคต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 14 (China’s 14th Five-year Plan) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดทิศทางพัฒนาของจีนในช่วงปี 2021-2025 เน้นนวัตกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมายหลัก “Carbon peak และ Carbon neutrality” นโยบายนี้ถูกนำไปใช้กับกลุ่มปกครองท้องถิ่น รวมถึงคลัสเตอร์เมืองยุทธศาสตร์ “The Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area” เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงถูกกำหนดให้บรรลุ carbon neutrality ภายในปี 2050 รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการเงินสีเขียว “Global green finance hub”

ธีมหลักของงาน ECO EXPO ASIA 2022 คือ “Carbon Neutrality” เน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยลดการเกิดคาร์บอนในโลก มีการแสดงสินค้าและบริการสีเขียว ได้เรียนรู้แนวโน้มล่าสุดและเครือข่ายทางธุรกิจจากงานนี้

Eco Asia Conference 2022 มีส่วนของการประชุมที่รวบรวมผู้นำทางอุตสาหกรรมมาเปิดเผย/เผยแพร่เทคโนโลยีล่าสุด และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยหลากหลายหัวข้อหลักที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม

1) Potential of Repair and Reuse in Achieving a Circular Business Model

2) Carbon Neutrality – Challenges and Opportunities Ahead

3) Advancing Net Zero – Retrofit for Building Energy Efficiency

4) Green & Sustainable Finance Session: Establishing Hong Kong as a Regional Carbon Trading Hub

5) 3rd Hydrogen Economy Forum

กิจกรรมในส่วนที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม

1. Eco Expo Asia’s opening ceremony

ECO EXPO ASIA 2022

Mr.Tse Chin-wan, The Secretary for Environment and Ecology, HKSA Government  ได้กล่าวว่า ภาครัฐได้ประกาศแผน Hong Kong’s Climate Action Plan 2050 เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2021 ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะและ road map เพื่อนำ Hong Kong บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2050 ผ่านกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.net-zero electricity generation 2.energy saving and green building 3. green transportation และ 4. waste reduction งาน Expo ครั้งนี้จะเป็นส่วนส่งเสริมเป้าหมายที่วางไว้

2. Japan Pavilion and Conference

ECO EXPO ASIA 2022

ขนาดของพาวิลเลี่ยนใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 4 เท่า มีประมาณ 30 รายที่เข้าร่วมแสดงสินค้า เสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับ green transportation, resource upcycling, green finance และ ESG รวมถึงประเทศญี่ปุ่นถูกจัดอันดับที่ 2 ของโลก ด้าน recycling plastics ตามหลังเพียงประเทศเยอรมันนี ด้วยอัตรา plastics recycling ถึงกว่า 85% ,  Mt. Fuji Springs (HK) แสดงการใช้ขวด PET รีไซเคิล 100%  Mitsubishi Chemical Hong Kong แสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D โดยใช้ bio-based plastic, การใช้ไฮโดรเจนในรถยานยนต์, และใน Hydrogen Gas Turbine

3. Eco Asia Conference: Advancing Net Zero-Retro-fit for Building Energy Efficiency

ECO EXPO ASIA 2022

การบรรยายได้กล่าวถึง The HKGBC Retrofitting Guidebook ที่เป็นผลงานร่วมของกลุ่ม Developers, Consultants, Service providers และหน่วยปฏิบัติ O&M คาดว่าจะนำเสนอได้ในเดือนมกราคม 2023 มีเนื้อหานำเสนอกว่า 50 แนวคิด 19 กรณีศึกษา มีการนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างหลากหลายในการบรรยายเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวทางมาปรับปรุงอาคารดั้งเดิม ให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ Baseline 2018 ว่าภายในปี 2030 ลดได้ 53.1% GHG Emission per sq.m. มี Decarbonization Blueprint Initiatives to meet 2030 targets improve climate resilience ส่วน Development : Low-Carbon Construction ส่วน Operation : Energy Reduction & Transition ส่วน Collaboration : Stakeholder Engagement มีตัวอย่าง การปรับปรุงกล่าวถึงการปรับปรุงส่วนต่างๆของระบบปรับอากาศ การนำ AI มาช่วยการควบคุมและบริหารจัดการ, การติดตั้งแผง Solar Cell, การปรับปรุงระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน, การเพิ่มจุด EV Charging station, การเพิ่มขึ้นของ renewable energy

4. Green & Sustainable Finance Session: Establishing Hong Kong as a Regional Carbon Trading Hub

ECO EXPO ASIA 2022

ด้วยความที่มีตลาดขนาดใหญ่ใน Mainland China  และความเป็นศุนย์กลางทางการเงินของ Hong Kong ได้เอื้ออำนวยให้ Hong Kong เป็นศูนย์กลางภูมิภาคของ Carbon Trading Market อย่างแน่นอน

5. Latest Development of Government Project 

ECO EXPO ASIA 2022

ได้กล่าวถึงพัฒนาการโครงการภาครัฐที่ดำเนินลดระดับการปล่อย CO2 โครงการการก่อสร้าง Built Better, Build to Net Zero, การลดการใช้น้ำ, สนับสนุนการให้เป็น Green Building ระดับ Gold และ Platinum, การปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ Sponge City Concept ; ส่งเสริมนวัตกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ติดตั้งการผลิตพลังงานหมุนเวียนบนอาคารหรือพื้นที่ของภาครัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมในระบบสาธารณูปโภค และตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมาก

6. 3rd Hydrogen Economy Forum

ECO EXPO ASIA 2022

กล่าวถึงความเชื่อมั่นในการนำ Hydrogen มาใช้ในงานการขนส่ง การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในงานมีการนำ The first tri-axles hydrogen base และ HKPC’s award winning integrated Fuel Cell Hybrid Pauses  System ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ภาพกิจกรรมต่างๆในงาน Eco Expo Asia 2022

ECO EXPO ASIA 2022
Tse Chin-wan, Secretary for Environment and Ecology, HKSA Government และ Sophia Chong, Deputy Executive Director, HKTDC ร่วมในพิธีเปิดงาน Eco Expo Asia ภายใต้ธีม “Green Innovations for Carbon Neutrality”
ECO EXPO ASIA 2022
กลุ่มผู้บริหารด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Mr.Avis Chan, Section Head.
ECO EXPO ASIA 2022
Japan Pavilion มีองค์กร 38 รายร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี มีการบรรยายประสบการณ์ และสิ่งที่วางแผนไว้ด้านพลังงานทดแทน พลังงานไฮโดรเจน อาทิ Toyota Tsusho, Mitsubishi Heavy Industry, Mitsubishi chemical HK, Mt. Fuji springs (HK), YKK HK
ECO EXPO ASIA 2022
Canada Pavilion นำเสนอบำบัดของเสีย, green building, Solar Power generation และ IoT
ECO EXPO ASIA 2022
Green Transportation แสดงระบบพลังงานไฮโดรเจน รถพลังงานไฟฟ้า EV
ECO EXPO ASIA 2022
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก SSGE Bio-Energy ใช้เศษวัสดุการเกษตรนำมาเป็น AGRI Bio Coal
ECO EXPO ASIA 2022
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก SSGE Bio-Energy ใช้เศษวัสดุการเกษตรนำมาเป็น AGRI Bio Coal
ECO EXPO ASIA 2022
Green Building and Energy Efficiency Zone แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง, กังหันลมไฟฟ้าชนิดความเร็วต่ำ, ระบบกักเก็บพลังงานจากแผงโซล่า ที่ back up ระบบที่เกิดจากการ power outage ได้ภายใน 5 วินาที

Background information on Messe Frankfurt

The Messe Frankfurt Group is one of the world’s leading trade fair, congress and event organisers with their own exhibition grounds. With a workforce of some 2,200 people at its headquarters in Frankfurt am Main and in 28 subsidiaries, it organises events around the world. As in the previous year, annual sales for 2021 were significantly lower owing to the COVID-19 pandemic: approximately €154 million compared with Group sales as high as €736 million in pre-pandemic 2019. We serve our customers’ business interests efficiently within the framework of our Fairs & Events, Locations and Services business fields.

For more information, please visit our website at: www.messefrankfurt.com

About the HKTDC

The Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) is a statutory body established in 1966 to promote, assist and develop Hong Kong’s trade. With 50 offices globally, including 13 in Mainland China, the HKTDC promotes Hong Kong as a two-way global investment and business hub. The HKTDC organises international exhibitions, conferences and business missions to create business opportunities for companies, particularly SMEs, in the mainland and international markets. The HKTDC also provides up-to-date market insights and product information via research reports and digital news channels. For more information, please visit: www.hktdc.com/aboutus. Follow us on Twitter @hktdc in Linkedln


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save