ระบบทำความเย็น

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ซึ่งผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท ด้วยทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง