ชไนเดอร์ อิเล็คทริคตั้งเป้าหมายปี 2022 ช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – เร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน เปิดเผยผลการดำเนินงานอันโดดเด่นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในปี 2021 โดยความสำเร็จหลักมาจากความสามารถในการปรับตัวขององค์กรได้เป็นอย่างดีและสามารถจับทิศทางศักยภาพการเติบโตของตลาดที่แตกต่างกันได้เป็นผลสำเร็จ เผยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปด้วยกัน ผ่านเส้นทางในการก้าวสู่การปฏิรูปทางดิจิทัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความมุ่งมั่นด้านสภาพอากาศขององค์กรต่างๆ เพื่อบรรลุความยั่งยืน

สเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า ในปี 2021 นับเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริคทั่วโลก ด้วยการบรรลุรายได้สูงสุดตลอดที่ผ่านมา อยู่ที่ 29,000 ล้านยูโร คิดเป็นการเติบโตสุทธิของผลกำไรที่ 12.7 % ทั้งหมดนี้มาจากความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งในแต่ละปี

สำหรับประเทศไทย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นธุรกิจในประเทศกลับสู่สถานะก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ด้วยรายได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาเช่นกัน

“โลกตกอยู่ในสภาวะความไม่แน่นอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน การสร้างผลงานในประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นในภาวะที่มีเงื่อนไขทางการตลาดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการปรับตัวให้เข้ากับโลกใบใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเรามีจุดยืนในตลาด ทั้งด้านการปรับตัวสู่ดิจิทัลและการสร้างความยั่งยืน ” สเตฟาน กล่าว

ในปีนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังคงเดินหน้าในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) โดยเร่งให้องค์กรธุรกิจและองค์กรด้านอุตสาหกรรม ก้าวสู่การปรับกระบวนการสู่ระบบดิจิทัล ขจัดก๊าซคาร์บอน และปฏิรูปทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างผลงานในตลาดประเทศไทยได้อย่างโดดเด่น

“ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อว่าระบบไฟฟ้าคือพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเมื่อระบบไฟฟ้ามาบรรจบกับระบบดิจิทัล ก็จะเป็น ระบบไฟฟ้า 4.0 ที่จะนำเสนอแนวทางใหม่ในการกระจายพลังงาน มองเห็นสถิติการใช้พลังงาน และนำไปสู่การประหยัดพลังงานในที่สุด ซึ่งอนาคตคือ ระบบไฟฟ้าสู่ “ความเป็นศูนย์” การสูญเสียพลังงานเป็นศูนย์ การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ เรากำลังสร้างโลกพลังงานใหม่ ด้วยการนำเสนอการใช้พลังงานด้วยระบบอัจฉริยะให้แก่ ที่พักอาศัย อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบโครงสร้าง และกริด” สเตฟาน กล่าว

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อซอฟต์แวร์ ระบบวิเคราะห์ และบริการ เพื่อช่วยขจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระหว่างดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค อาคาร อุตสาหกรรม และดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งช่วยปรับปรุงการใช้สินทรัพย์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนของพันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย และอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ในแง่ของอาคารอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้งโครงการ 5G เช่นกัน

สเตฟาน กล่าวถึงแนวทาง 3 ขั้นตอนของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย

 1. การวางกลยุทธ์ เพื่อกำหนดสถานภาพปัจจุบัน จากจุดที่ลูกค้าเริ่มต้นโครงการ รวมถึงการประเมินเพื่อกำหนดหาฐานอ้างอิง พร้อมกับการพัฒนา roadmap ในการขจัดคาร์บอนทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ
 2. การปรับสู่กระบวนการดิจิทัล เพื่อตรวจสอบทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ และการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบุหาโอกาสในการลดคาร์บอน โดยใช้แพลตฟอร์มและการบริการของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีประสิทธิภาพ
 3. การดำเนินการตามแผนงาน เพื่อดำเนินการตามแผนทั้งหมดและนำไปสู่การขจัดคาร์บอนในที่สุด ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นระบบไฟฟ้า และลดการใช้พลังงาน

สเตฟาน กล่าวว่า ในปีนี้ซอฟต์แวร์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการมอบประสิทธิภาพให้กับลูกค้า ด้วยความร่วมมือกันของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ระบบเปิดจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และบริษัทซอฟต์แวร์อิสระชั้นนำของโลก จะช่วยปรับกระบวนการทำงาน
ด้านพลังงานและระบบอัตโนมัติเป็นดิจิทัล โดยมอบศักยภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตลอดทั่วทั้งวงจรการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การสร้างไปจนถึงการดำเนินการและการดูแลรักษา ช่วยให้การทำงานสมบูรณ์สอดรับกับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการทั้งใน ดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร อุตสาหกรรม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อปกป้องโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ประกาศคำปฏิญาณด้านคาร์บอน เพื่อเร่งเปลี่ยนสู่ Net Zero Carbon หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้ได้ภายในปี 2030 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ได้ภายในปี 2025 เพื่อมุ่งมั่นสู่การสร้างความเป็นกลางด้านคาร์บอน

“ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ความยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการทำธุรกิจ แต่เป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่เราทำ” สเตฟาน กล่าวทิ้งท้าย

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save