GCL System นำพลังงานสะอาดมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มาร่วมแบ่งปันความสำเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง…

DIY เครื่องกรองอากาศ กรองฝุ่น PM 2.5 ทำได้ง่ายๆ ในต้นทุนหลักพัน

ปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือ ยังวิกฤต ค่าฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ยังคงเกินระดับมาตรฐาน จนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ แม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีนโบบายลงพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็ตาม และล่าสุด พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณฝุ่น  PM 2.5 บริเวณภาคเหนือตอนบนลดลงในบางพื้นที่ แต่นักวิชาการด้านภูมิอากาศ คาดการณ์ว่า…