อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย วงเงิน 1,000 ล้านบาท

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน วงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เน้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน มีการบริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม    

อีสท์ วอเตอร์โชว์ผลงานปี 2566 พร้อมเร่งก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลัก 3 โครงการ ความยาว526 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดใน EEC

อีสท์ วอเตอร์ โชว์ผลงานปี 2566 รายได้ใกล้เคียงปี 2565  แม้ว่าจะต้องส่งคืนท่อความยาวกว่า 130 กม. ให้กรมธนารักษ์ พร้อมเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน ท่อส่งน้ำเดิมทั้ง 3 โครงการ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จความยาวของท่อส่งน้ำสายหลักประมาณ…

อีสท์ วอเตอร์ เปิดขายหุ้นกู้ เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม พร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ เสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม สร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมพร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาวพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เผย 5 มาตรการหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ประสานงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ย้ำภาคตะวันออกต้องไม่ขาดน้ำ พร้อมชี้แจงกรณีปรากฎรายงานข่าวเรื่องศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำฟ้อง

อีสท์ วอเตอร์รุกธุรกิจน้ำครบวงจรต่อเนื่อง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ระดับ A ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่

อีสท์ วอเตอร์ยังเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “ทริสเรทติ้ง” บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรชื่อดัง จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของอีสท์ วอเตอร์ อยู่ที่ ระดับ “A Stable” สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของโครงข่ายท่อน้ำดิบที่ครอบคลุม 3 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งจากน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรม

อีสท์ วอเตอร์ จัดงาน “อีสท์ แฟร์” นำสินค้าชุมชนสู่เมืองหลวง พร้อมโชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคม โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก นำสินค้าขึ้นชื่อมากคุณภาพมาจำหน่ายกลางกรุงด้วยราคาย่อมเยา เน้นพัฒนาคุุณภาพชีวิตของชุุมชนด้วยการเข้้าถึงชุุมชนอย่่างแท้้จริิง พร้อมโชว์นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในอาคาร อีกหนึ่งมิติในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ วางท่อน้ำดิบเพิ่ม 2 โครงการรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์เตรียมรับมือสถานการณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกด้วยการวางท่อส่งน้ำดิบเพิ่มอีก 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ความยาวกว่า 60 กิโลเมตร…

อีสท์ วอเตอร์ เผยศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ พร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความพร้อมสูบส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน โดยการลงทุนวางท่อเพิ่มเติม เป็นหนึ่งแผนการบริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยืน สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเดินแผนป้องกันปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมมือกับ เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (AIM) พัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลัง เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (AIM) ร่วมมือศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำครบวงจร และการทำงานร่วมกันด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เน้นการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

สนทช. ผนึกกำลัง อีสท์ วอเตอร์ และ กนอ. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตาม 10 มาตรการฤดูแล้งปี 2565/2566 และเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านรายการ…

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC) รองรับความต้องการใช้น้ำ เสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าเสริมความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC) ในนาม ซีจี คอร์เปอเรชั่น พร้อมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save