กกพ. เปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกระเบียบการ ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 นำร่อง 150 เมกะวัตต์ วางกรอบเวลาให้ยื่นระหว่าง 19-23 เมษายน นี้ เชื่อมีผู้พร้อมยื่นเสนอจำนวนมาก หลังเอกชนและวิสาหกิจพืชพลังงานตื่นตัว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 แล้ว ทำให้ขั้นตอนต่างๆ เดินหน้า โดยตามกระบวนการแผนงาน จะเปิดรับยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 และหากเป็นไปตามแผนการ จะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในช่วงราวเดือนกรกฏาคม 2564

กกพ. ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564

สำหรับโครงการนำร่องรับซื้อ 150 เมกะวัตต์ แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขายไม่เกินโครงการละ 6 เมกะวัตต์ โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าสำหรับชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.8482 บาทต่อหน่วย และกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ที่ 4.2636 บาทต่อหน่วย ส่วนเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) อีก 75 เมกะวัตต์นั้น ปริมาณเสนอขายไม่เกินโครงการละ 3 เมกะวัตต์ โดยอัตรารับซื้อมี FiT ที่ 4.7269 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาทต่อหน่วย

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ