“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย และในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของ “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน” เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ห้องอาหารนานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และร้านอาหารนานาชาติซันไรส์ ซันเซ็ท สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา ได้รับรางวัล Green Restaurant การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Restaurant เป็นอีกหนึ่งนโยบาย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการภัตตาคารและร้านอาหารที่มีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น และไม่ทำลายมลภาวะสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ