ดาว ร่วมแสดงพลังสนับสนุน Circular in Action ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดย PPP Plastics

กรุงเทพฯ – 15 มิถุนายน 2563 – นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมแสดงพลังสนับสนุน PPP Plastics ในโครงการ Circular in Action – Drop Point of Used…

รวมพลังขับเคลื่อน Circular in Action – ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ…

ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่: อิ่มท้องอย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงล็อคดาวน์ COVID-19

ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเท่าตัวช่วงล็อคดาวน์ COVID-19 ขยะพลาสติกจากบริการส่งอาหารในรูปแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้ต้องมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนจำกัดการเดินทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รวมถึงทำงานอยู่บ้าน (Work from Home) การที่ประชาชนต้องทำงานอยู่บ้านมากขึ้นส่งผลให้ต้องใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการต่าง…

แอพพลิเคชั่น NOSTRA Map ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล แก้ขยะล้นเมือง

จากปัญหาภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change สู่ปัญหาขยะล้นโลก กำลังเป็นที่จับตามองถึงความสูญเสียต่อสัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลจากการกลืนขยะพลาสติก โดยรายงานจากองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล หรือ Ocean Conservancy พบว่า หลายประเทศในอาเซียน ซึ่งมีประเทศไทยเป็น 1 ใน 5…

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติก”

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเพราะเป็นขยะประเภทที่ย่อยสลายได้ยากสร้างปัญหาให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการตื่นตัวกระแสรักษ์โลก แม้แต่ประเทศไทยต่างให้ความสำคัญและอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก

ทั่วโลกกำจัดขยะ (พลาสติก) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลก ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่ไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ซึ่งขณะนี้หลายประเทศให้ความสนใจและร่วมมือกันหาวิธีแก้ไข ทั้งการกำหนดนโยบายในการจัดการขยะ รวมถึงมาตรการลดเลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิล เพื่อร่วมมือกันกำจัดหรือลดจำนวนขยะพลาสติกลง และหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาวฯ ร่วมมือ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สร้างจิตสำนึกรีไซเคิลจัดการขยะพลาสติกพื้นที่เขต EEC นำร่องจังหวัดระยอง

กระแสรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก และขณะนี้ทุกภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งหลายองค์กร รวมถึงภาคประชาชน ต่างมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตขยะของประเทศ โดยเฉพาะขยะพลาสติก สาเหตุนำมลพิษสู่สภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง การดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งการช่วยลดการหลุดรอดของพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม การนำพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้ารีไซเคิล จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

เอ็นไอเอขันอาสาเฟ้นหานวัตกรรมจัดการ “ขยะพลาสติก” พร้อมแนะโซลูชั่นเปลี่ยนขยะให้มีค่า รับเทรนด์ “เศรษฐกิจสีเขียว”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งเดินหน้าเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติก พร้อมเผยนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่จำเป็นต้องนำมาใช้และจะทวีบทบาทในโลกอนาคต ได้แก่ นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือไบโอพลาสติก นวัตกรรมเพื่อการจัดการ ไมโครพลาสติก และการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน โดยล่าสุดยังได้ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd.…

ผิดด้วยหรือที่เกิดมาเป็นถุงพลาสติก

ฉันชื่อ HDPE เกิดมาในตระกูลพลาสติก มีพี่น้องร่วมสายสัมพันธ์หลายชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน พวกเรารับใช้มนุษยชาติมานานปีแบบไม่เคยบ่น ค่าตัวก็ลดลงเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยี พวกเรามีต้นกำเนิดจากซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) บางครั้งก็ถูกเหยียดชาติกำเนิดซ้ำเติมว่าพวกเราก่อมลพิษ จากยุคหินสู่ยุคพลาสติก มนุษย์รู้จักพลาสติกแค่การนำมาผลิตของใช้ในบ้าน เริ่มจากถุง ถัง กะละมัง หวี…

เกาะติด Circular Economy ดาว ร่วมขับเคลื่อนโรดแมป เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นทรัพยากร

ขยะพลาสติกในท้องทะเลหรือมหาสมุทรกำลังเป็นปัญหาระดับโลกเพราะได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ในท้องทะเลที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นด้วยการกลืนกินพลาสติกเข้าไปและในที่สุดได้ย้อนกลับมากระทบต่อแหล่งอาหารที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของคนเรา แต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ท้องทะเลหรือมหาสมุทรทั่วโลกมีปริมาณกว่า 8-13 ล้านตันต่อปี ขณะที่ไทยซึ่งสร้างขยะรวม 27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน และจำนวน 0.41 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ทำให้ไทยติดประเทศอันดับ 7 ของโลกที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด