PEA ผนึก MG สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเตรียมความในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ MG ทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในครัวเรือน

PEA จับมือ บางจาก พัฒนาพลังงานสะอาด เตรียมความพร้อมลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือ บางจาก เตรียมความพร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดย PEA มีแผนจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท บางจากฯ ในทุกๆ 100 กิโลเมตร ตามถนนสายหลักของประเทศไทยรวม…

กฟน. จับมือ MG ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามกับ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าของเอ็มจี ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้ร่วมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยจะเป็นผู้ดำเนินการให้การบริการด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการแชร์ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกฟน. พร้อมเครือข่ายอื่นๆ…

สนพ. เลิกหนุนลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV

สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย

กฟผ. ผุดแผนแม่บทยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองรับใช้ไฟโตตามแผนพีดีพีใหม่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำแผนแม่บทยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตามแผนพีดีพี ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 คาดแผนฯ แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้