Business Directory


Sort By: Business NameDate posted
บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเซฟตี้ แว่นตาเซฟตี้ หมวกนิรภัย ชุดป้องกันร่างกาย ตู้และถังเก็บสารเคมี หน้ากากกันฝุ่นและสารเคมี อ่างล้างตา ชุดพนักงานดับเพลิง ถังดับเพลิงเอนกประสงค์ ป้ายเซฟตี้ เทปกั้นพื้นที่ และอื่นๆ
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มากกว่า 20 ปี บริษัทมุ่งมั่นและเน้นย้ำในการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ทั้งก่อนและหลังการขายในด้านน้ำมันหล่อลื่นด้วยความจริงใจ โดยเน้นการขายแบบสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และนำเสนอคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาส
บริษัท ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งหุ่นแขนกลโรงงาน ระบบโซลูชั่น ระบบอัตโนมัติ จำหน่ายและติดตั้งหุ่นยนต์บริการ AGV นอกจากนี้บริษัทฯ ยังผลิตและจัดจำหน่าย มอเตอร์เกียร์ อินเวอร์เตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงตู้คอนโทรลไฟฟ้าต่างๆ รับออกแบบติดตั้งระบบคอนโทรลไฟฟ้า อาทิ ตู้ MDB ตู้ STAR-DELTA ตู้คาปาซิเตอร์ ตู้ควบคุมมอเตอร์ ตู้ apacitor-bank ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า Booster pump ฯลฯ
บริษัท ฟินิกซ์ โซล่า เอ็นเนอจี่ จำกัด
บริษัท ฟินิกซ์ โซล่า เอ็นเนอจี่ จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพสูง พร้อมให้บริการออกแบบและติดตั้งงานด้านพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ งานโครงสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ งานติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้า การดูแลและบริหารโครงการหลังติดตั้ง 25 ปี
บริษัท ฟิวเจอร์ ลูบริแค็นท์ จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ ลูบริแค็นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าประเภทหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น น้ำมันกันสนิม น้ำมันตัดกลึง น้ำมันสำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ และน้ำยาล้าง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯได้คัดสรรน้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) และสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) จากผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำทั่วโลก มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผ่านกระบานการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบจนมั่นใจในคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดีที่ลูกค้าสามารถมั่นใจในความคุ้มค่า เละเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้น้ำมันในแต่ละเครื่องจักร ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปได้อย่างตรงจุด
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรม บำรุงรักษาระบบอัดอากาศและหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัดและระบบทำความร้อน บริษัทยังมีการออกแบบระบบงานเครื่องกลต่างๆ เช่น งานเดินท่อ งานสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ งานระบบขนถ่ายเชื้อเพลิง สำหรับหม้อไอน้ำ ทั้งถ่านหินและชีวมวล ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบ ESP และ WET DUST SCRUBBER งานออกแบบระบบความร้อนต่างๆ รวมถึงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบการนำความร้อนที่สูญเสียในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนจากการนำไอเสียของเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมแบบไอน้ำ
บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ผลิตสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ ครอบคลุมทั้ง LV cable, MV cable และ HV cable สร้างด้วยพลาสติกต่างๆเช่น พีวีซี, ไซเลน XLPE และเปอร์ออกไซด์ XLPE มีทั้งสายไฟอลูมิเนียมและทองแดงหลากหลายชนิดสาย รวมถึงสายพิเศษ เช่น สายสัญญาณมีเทปโลหะและยานยนต์ บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในเอเชียที่กำลังเติบโต ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสายการผลิตสายเคเบิ้ล
บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระดาษคราฟท์จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการผลิตและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด
บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และความงาม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมการบิน
บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จำกัด (Master Imtact Co.,Ltd.) ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยกโฟล์คลิฟท์ (forklift) รถยก รถโฟล์คลิฟท์ ชนิดต่างๆ อาทิเช่น รถยกไฟฟ้า รถยกเครื่องยนต์ดีเซล รถยกเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง LPG ร่วมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจโดยทั่วไป ให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ ด้วยบริการ On Site Sevice ทั่วประเทศ