Business Directory


Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และ มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ประสบผลสำเร็จยาวนาน ดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ประเภท Segmental Box Girder งานเชื่อมประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และรับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตและงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กโครงการต่างๆ
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (Hybrid Energy Company Limited) เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อาทิ พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล จาก กะลาปาล์ม ไม้สับ ชีวมวลอัดแท่ง แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกเม็ดมะม่วงหินมะพานต์ พลังงานเชื้อเพลิงแข็งจากบีทูมินัส พลังงานเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันเตา A น้ำมันเตา C น้ำมันทดแทน และน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านงานการจัดการสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบการจัดการมูลฝอย การออกแบบรายละเอียดก่อสร้างบำบัดน้ำเสียและระบบการจัดการมูลฝอย งานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง รวมทั้งงานโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด
บริษัท ไฮโดรพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบส่งของเหลว ของหนืด ปั๊มเคมี ปั๊มสูบสารเคมี ปั๊มสูบตะกอนข้น เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้า และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย อีเล็คทริค
ศิริชัย อิเล็คทริค เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับอาคารตลอดจนที่พักอาศัยทุกประเภท ทั้งทางด้าน ระบบไฟ้ฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้บริการ ออกแบบติดตั้งตู้ MDB งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครอบคลุมงานระบบต่าง ๆ ครบวงจร สินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย อาทิ สายไฟฟ้า สายสัญญาณ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ตู้โหลดเซ็นเตอร์ โคมไฟ อุปกรณ์แสงสว่าง เบรกเกอร์ แมกเนติก โอเวอร์โหลด ACB Timer Relay Temp Controller Limit Switch อุปกรณ์คอนโทรล ปลั๊กเพาเวอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ รางเดินสายไฟ ตู้ไซต์ ตู้ MDB พัดลมดูดอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนารถเอสยูวี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะรวมถึงระบบส่งกำลัง ด้วยอุปกรณ์และระบบการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ยังปฏิบัติตามหลักการ “การลงทุนมหาศาล” (Excessive Investment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ

โรงงานผลิตรถยนต์ ที่ จ.ระยอง ถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แบบเต็มรูปแบบในต่างประเทศแห่งที่ 3 ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งเกรท วอลล์ มอเตอร์จะทำการขยายตลาดไปทั่วภูมิภาคอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย